วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านซับลังกา กลุ่มเข้มแข็ง เน้นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป้าปี 65 กำไร 2.2 ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday January 25, 2022 14:58 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านซับลังกา กลุ่มเข้มแข็ง เน้นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เป้าปี 65 กำไร 2.2 ล้านบาท

นายนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท (สศท.7) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การผลิตหน่อไม้ฝรั่ง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านซับลังกา ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ดำเนินการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกร 30 ราย มีนายฤกษ์ คงสมใจ เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งวางแผนการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบ ผลผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค สำหรับด้านการผลิต พบว่า ปี 2564 ต้นทุนการผลิตของทางกลุ่มวิสาหกิจฯ เฉลี่ยในปีแรก 41,956 บาท/ไร่/ปี ซึ่งต้นทุนในปีแรกจะสูงเนื่องจาก มีค่าต้นพันธุ์ ค่าเตรียมดิน ค่าแรงงานในการปลูกและดูแลรักษาและต้นทุนปีที่ 2-5 จะมีต้นทุนลดลงเฉลี่ยที่ 31,251 บาท/ไร่/ปี โดยหน่อไม้ฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ 6 เดือน หลังจากเพาะปลูก และในรอบปีสามารถให้ผลผลิตถึง 4 รุ่น โดยผลผลิตเฉลี่ย 1,416 กิโลกรัม/ไร่/ปี เกษตรกรได้ผลตอบแทน 81,718 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 50,467 บาท/ไร่/ปี ทั้งนี้ หากคิดเป็นผลตอบแทนของทั้งกลุ่มจะได้กำไร 1,920,816 บาท/ปี

ด้านราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยใน ปี 2564 แบ่งเป็น 6 เกรด คือ เกรด A+ ราคาเฉลี่ย 79 บาท/กิโลกรัม เกรด A- ราคาเฉลี่ย 32 บาท/กิโลกรัม เกรด B+ ราคาเฉลี่ย 40 บาท/กิโลกรัม เกรด B- ราคาเฉลี่ย 30 บาท เกรด C ราคาเฉลี่ย 17 บาท และ ตกเกรด ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 6 บาท/กิโลกรัม โดยผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ร้อยละ 95 จะส่งตลาดภายในประเทศ มีพ่อค้ามารับซื้อที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ส่งตลาดไท และตลาดต่างๆ ภายในประเทศ ส่วนร้อยละ 5 เกษตรกรสามารถทำได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จะมีบริษัทมารับซื้อเพื่อส่งออกต่างประเทศ ตลาดคู่ค้าสำคัญ อาทิ สิงคโปร์ และ มาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันผลผลิตของกลุ่มยังไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

?ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านซับลังกา ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด โดยเน้นย้ำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งจากสำนักงานเกษตรจังหลัดลพบุรี และบริษัทเนเชอรัลแอนด์พรีเมี่ยมฟู้ดจำกัด ซึ่งได้ทำการซื้อขายร่วมกันเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจฯ มีแนวโน้มจะขยายพื้นที่ปลูกที่ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสมาชิกที่สามารถทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐาน GAP เพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยคาดว่า ปี 2565 ทางกลุ่มจะมีกำไรถึงปีละ 2,200,000 บาท? ผู้อำนวยการ สศท.7 กล่าว

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานโดยหน่อไม้ฝรั่ง จัดเป็นพืชผักที่มีศักยภาพชนิดหนึ่งของประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูง มีคุณค่าทางโภชนาสูง และตลาดต่างประเทศมีความต้องการ ซึ่งหากเกษตรกรสามารถผลิตได้ตามมาตรฐาน ตามกำหนด จะมีตลาดรับซื้อแน่นอนหากเกษตรกรหรือท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตหน่อไม้ฝรั่งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายฤกษ์ คงสมใจ ประธานกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านซับลังกา ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทร 087 078 5436 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.7 ชัยนาท โทร. 0 5640 5007 หรืออีเมล zone7@oae.go.th

******************************************************

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ