กทช.ทุ่มงบฯเกือบ 10 ล้านให้บริการคนพิการ-ด้อยโอกาส เพิ่มคู่สายช่วยคนตาบอด 3.4 แสนคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ข่าวทั่วไป Monday November 22, 2010 15:51 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--กทช. ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติวันที่19 พ.ย. 2553 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนการขยายการให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติและอินเตอร์เน็ตและโครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเทศประจำปี 2553 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ประธานในพิธีลงนามกล่าวว่านโยบายของกทช.ในเรื่องการให้บริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงได้ให้ความสำคัญกับคนพิการทุกประเภทโดยได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยให้คนพิการทางสายตาได้เข้าถึงบริการโทรคมนาคมมากยิ่งขึ้นโดยในระยะที่ 1 กทช.ได้สนับสนุนงบประมาณ 5.2 ล้านบาทขยายเลขหมายให้ได้ 120 คู่สาย จัดสรรการให้บริการสายด่วนข่าวสารความรู้ ผ่านเลขหมายพิเศษ1414 และการจัดเนื้อหาในรูปแบบของหนังสือเสียงซึ่งผลการดำเนินงานในระยะแรกมีผู้พิการทางสายตาโทรเข้ามาใช้บริการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 130,000 ครั้งต่อเดือน ดังนั้นในปี 2553 นี้กทช.จะสนับสนุนงบประมาณโครงการห้องสมุดทางโทรศัพท์ในระบบเดซี่ จำนวน 4,461,000 บาท โดยกำหนดเป้าหมายในขยายคู่สายจาก 120 เป็น 150 คู่สายและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้งบประมาณอีก 4,700,000 บาท ซึ่งกทช.หวังว่าจะทำให้คนพิการทางสายตาได้เข้าถึงบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมากขึ้น ทางด้านนายต่อพงษ์ เสลานนท์ อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่าข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นการสร้างโอกาสให้คนพิการทางสายตาจำนวน 543,332 คนทั่วประเทศได้เข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและองค์ความรู้ต่างๆมากขึ้น นอกจากคนตาบอดแล้วเชื่อว่าผู้สูงอายุซึ่งมีอยู่ประมาณ 7 ล้านคนทั่วประเทศที่มีปัญหาทางสายตาก็จะได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวด้วยและในอนาคตสมาคมคนตาบอดคาดหวังว่า กทช.จะเพิ่มจำนวนคู่สายให้มากยิ่งขึ้น นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนคนพิการกล่าวว่า ที่ผ่านมาคนพิการถึอว่าเป็นผู้ประสบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากที่สุด จึงขอขอบคุณ กทช.ที่เลือกคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพราะจะทำให้สังคมตระหนักถึงพลังของข้อมูลข่าวสารและจะทำให้ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มอื่นๆหันมาทบทวนตัวเองว่าจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างไรและเชื่อว่าในอนาคตกลุ่มคนพิการทุกประเภทจะมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นสื่อผสมได้ในยุค 3G ที่กำลังจะมาถึง สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โทรศัพท์ 022710151-6

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ