สถาบันคลังสมองของชาติ จัดงานสัมมนาหัวข้อ “มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม...สังคมร่วมรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1 : จุดเปลี่ยน CSR กับคุณภาพการศึกษาไทย

ข่าวทั่วไป 19 เมษายน พ.ศ. 2554 10:00 น. —ThaiPR.net

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 028643900 มายแบรนด์ เอเจนซี่ จำกัด

สถาบันคลังสมองของชาติ โดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง จะจัดงานสัมมนาหัวข้อ “มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม...สังคมร่วมรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1 : จุดเปลี่ยน CSR กับคุณภาพการศึกษาไทย โดยร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย และชุดโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรด้วยยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของระบบการจัดการข้อมูลกลางของงานด้าน USR&R พร้อมกับส่งเสริมและเชื่อมโยงงานด้าน USR ผ่านการนำศักยภาพของเครือข่ายต่างๆโดยมี ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ สุกิจ อุทินทุ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย สุเมธ แย้มนุ่น และพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ ร่วมด้วย ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 9.00-12.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ