ภาพข่าว: ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่10.1แม่ฮ่องสอน..นำคณะเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงาน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 15:55:40 น.
กรุงเทพฯ--18 ส.ค.--ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่10.1แม่ฮ่องสอน..นำคณะเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงาน../ นายธนพล ปัญญา หน.ศตม.ที่10.1 แม่ฮ่องสอนได้นำคณะเจ้าหน้าที่ทั้งใน ศตม.และเจ้าหน้าที่ นคม.เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานที่..จังหวัดกาญจนบุรี..เพชรบุรี..และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์..ในการเดินทางไปศึกษาดูงานโดยการนำของนายธนพล ปัญญา หน.ศตม.ที่10.1 แม่ฮ่องสอน..ในครั้งนี้เมื่อเดินทางไปถึงจังหวัด กาญจนบุรีทางด้าน นพ..ดร.อนุพงษ์ สุจริยกุล ผอ.สคร.4 ราชบุรี นายไพฑูรย์ เนียนหอม หน. ศตม.ที่ 4.1 กาญจนบุรี และนางดวงเดือน พวงมณี นวก. สาธารณสุขชำนาญการ ได้เดินทางมาให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก ศตม.ที่10.1แม่ฮ่องสอน..โดยทางด้านนพ..ดร.อนุพงษ์ สุจริยกุล ผอ.สคร.4 ราชบุรี และ นายไพฑูรย์ เนียนหอม หน. ศตม.ที่ 4.1 กาญจนบุรียังได้ขึ้นไปทักทายและให้โอวาทกับคณะเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานถึงบนรถบัส..ของบริษัทรุ่งทรัพย์ เซ็นทรัลทัวร์ที่นำคณะมา...และนางดวงเดือน พวงมณี นวก. สาธารณสุขชำนาญการ ยังได้นำเสนอผลงานของศตม.ที่ 4.1 กาญจนบุรี ให้กับคณะที่มาได้รับฟังอีกด้วย...................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0848037176 ม.คงคา
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง