สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน “สมัชชาคุณภาพการศึกษา”

ข่าวปฏิทินข่าว Wednesday November 21, 2007 16:15 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--โอเค แมส
ด้วย บริษัท โอเค แมส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงาน “สมัชชาคุณภาพการศึกษา” โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานประกอบด้วย การประชุมกลุ่มจำนวน 11 ห้อง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อลูกหลานไทย พร้อมทั้งมีพิธีประกาศปฏิญญาพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเสวนาวิชาการ เรื่อง“จากวิกฤตสู่คุณภาพการศึกษาไทย” จากผู้บริหารทั้ง 5 องค์กรหลักจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้มาร่วมงาน คือ นักวิชาการ ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จากทุกภาคส่วนของสังคม จำนวนประมาณ 2,000 คน
ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมงาน “สมัชชาพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ณ อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ดังนี้
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เวลา 08.30 — 16.00 น.
- พิธีเปิดและประชุมกลุ่ม
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.30 —12.15 น.
- พิธีประกาศปฏิญญาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสวนา
กำหนดการประชุมสมัชชาคุณภาพการศึกษา
วันที่ 23 — 24 พฤศจิกายน 2550
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ อิมแพคเมืองทองธานี
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2550 : พิธีเปิดการประชุมสมัชชาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภาคเช้า
ห้องแกรนด์ไดมอนด์
08.30 — 10.00 น. ลงทะเบียน
เริ่มการถ่ายทอดสด พิธีเปิดงาน
10.00 น. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานในพิธีเดินทางมาถึงรศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.อำรุง จันทวานิช เลขาธิการสภาการศึกษา และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ
10.10 — 10.15 น.10.15 - 10.25 น. ฉายวีดีทัศน์ ชุด “คุณภาพการศึกษา”การแสดงชุด “รวมพลังพัฒนาการศึกษาไทย”
10.25 — 10.30 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยกล่าวรายงาน
10.30 — 10. 35น. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี กล่าวและทำพิธีเปิดงาน
10.35 — 11.00 น. การปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สิ้นสุดการถ่ายทอดสด จากนั้นประธานในพิธีชมนิทรรศการ
11.00 — 12.00 น. คุณอดิศักดิ์ ศรีสม สนทนากับผู้แทนห้องประชุมย่อย แนะนำห้องประชุมย่อยแต่ละห้อง
12.00 — 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย
13.00 — 16.00 น. การประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 11 ห้อง
ห้องประชุม 1 : ถอดรหัส ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องประชุม 2 : คุณภาพการศึกษาสร้างภูมิคุ้มกัน ความเสื่อมและความเสี่ยงของสังคม
ห้องประชุม 3 : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก
ห้องประชุม 4 : ในมิติใหม่...อาชีวศึกษา
ห้องประชุม 5 : หนทางสู่การผลิตบัณทิตในฝัน
ห้องประชุม 6 : คุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนในมุมมองของประชาชน
ห้องประชุม 7 : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในสถานศึกษา
ห้องประชุม 8 : ลูกเสือกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องประชุม 9 : การศึกษาเอกชนจัดอย่างไร ทำอย่างไร จึงมีคุณภาพ
ห้องประชุม 10 : ปัจจัยสำคัญสู่คุณภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ห้องประชุม 11 : สันติวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2550 : ประกาศปฏิญญาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
09.30 — 11.00 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง “จากวิกฤตสู่คุณภาพการศึกษาไทย” ผู้เข้าร่วมเสวนา : ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดำเนินรายการโดย นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล
11.00 — 12.15 น. พิธีประกาศปฏิญญาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
11.00 น. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
11.15 น. VTR ประมวลภาพเหตุการณ์ประชุมสมัชชาคุณภาพการศึกษาดร.อำรุง จันทวานิช เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวสรุปผลการประชุมสมัชชา
11.30 น. - ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนเครือข่าย อ่านคำประกาศปฏิญญาพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปิดงาน
12.10 น.12.15 น. ร้องเพลง “พ่อของแผ่นดิน”เสร็จสิ้นพิธี
หมายเหตุ : กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและรายละเอียดการประชุมกลุ่มย่อยจะได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อไป
ประสานงาน คุณภัทรานิษฐ์ ตันศรีกุลรัตน์(เอ) โทร. 02-618-7782-4 ต่อ102 / 081-700-5224
คุณธนพร สุขมี (แหม่ม) โทร. 02-618-7781-4 ต่อ 108 / 086-707-4263
คุณวิมพ์วิภา ทิพย์ประชา (จุ๋ม) โทร.02-618-7781-4 ต่อ 103 /086-513-0250

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ