ข่าววิจิตร ศรีสอ้าน ล่าสุด

ประชุมใหญ่ไทยอเมริกัน

4 พ.ย. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ดร.ต่อพงศ์ วัจนะสวัสดิ์ นายกสมาคมไทยอเมริกัน (ทุนรัฐบาลอเมริกัน) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และบรรยายพิเศษเรื่อง... อ่านต่อ

ภาพข่าว: บลจ.ทาลิส ได้รับความวางใจบริหารกองทุนส่วนบุคคล มสธ.

14 มี.ค. 62 13:19 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บลจ.ทาลิส)... อ่านต่อ

ภาพข่าว: มสธ. วางใจแต่งตั้ง บลจ.กสิกรไทย บริหารกองทุนส่วนบุคคล

12 มี.ค. 62 13:46 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย)... อ่านต่อ

รำลึกพระคุณ

13 ก.พ. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เมธินี เทพมณี เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับ และมอบของที่ระลึก แด่อดีตเลขาธิการ ก.พ. อาทิ นนทิกร กาญจนะจิรา... อ่านต่อ

ภาพข่าว: รำลึกพระคุณ

6 ก.พ. 62 13:31 น. –ThaiPR.net นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (ที่7 ซ้าย/แถวนั่งหน้า) เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับ และมอบของที่ระลึก แด่อดีตเลขาธิการ... อ่านต่อ

มศว จัด “การประชุมสัมมนาวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด:...

16 ก.ค. 61 17:12 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference หรือ ภายใต้แนวคิด:... อ่านต่อ

ภาพข่าว: การประชุมสัมมนาวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 The 5th Engagement...

22 มิ.ย. 61 11:03 น. –ThaiPR.net งานแถลงข่าว การประชุมสัมมนาวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 The 5th Engagement Thailand Annual Conference ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร... อ่านต่อ

แสดงความยินดีกับนายกสภาจุฬาฯ

21 เม.ย. 61 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัคร จุฬาฯ นำโดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่ปรึกษาชมรมฯ แสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัคร จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดี

12 เม.ย. 61 14:26 น. –ThaiPR.net ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัคร จุฬาฯ นำโดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่ปรึกษาชมรมฯ (กลาง) ร่วมด้วยท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ (ขวาสุด) และนายอดิสัย... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี

12 เม.ย. 61 14:09 น. –ThaiPR.net ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัคร จุฬาฯ นำโดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่ปรึกษาชมรมฯ (กลาง) แสดงความยินดีกับ ศ.นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล (ที่ 3 จากซ้าย)... อ่านต่อ

ชาวค่ายยินดี

21 มี.ค. 61 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัคร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ และอดิสัย ธรรมคุปต์ ประธานชมรมฯ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี

12 มี.ค. 61 10:17 น. –ThaiPR.net นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี... อ่านต่อ

เลี้ยงอาหารกลางวัน

22 ม.ค. 61 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เมธินี เทพมณี เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารกลางวันแค่อดีตเลขาธิการ ก.พ. อาทิ นนทิกร กาญจนะจิรา สีมา... อ่านต่อ

ภาพข่าว: โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ รำลึกพระคุณ

17 ม.ค. 61 10:08 น. –ThaiPR.net นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (ที่6 ซ้าย/แถวนั่งหน้า) เป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารกลางวัน แด่อดีตเลขาธิการ ก.พ.... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแสดงความยินดีกับผู้บริหารซีเกท

15 พ.ย. 60 13:48 น. –ThaiPR.net ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) (กลาง) และรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. (ที่ 3... อ่านต่อ

ภาพข่าว: สถาบันพระปกเกล้า “ขับเคลื่อนประเทศไทย ผู้นำยุคใหม่ก้าวไปด้วยกัน”

20 เม.ย. 60 12:16 น. –ThaiPR.net ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กรรมการที่ปรึกษาสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "ขับเคลื่อนประเทศไทย ผู้นำยุคใหม่ : We are Together"... อ่านต่อ

ภาพข่าว: สถาบันพระปกเกล้า “ขับเคลื่อนประเทศไทย ผู้นำยุคใหม่ก้าวไปด้วยกัน”

10 เม.ย. 60 16:22 น. –ThaiPR.net ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กรรมการที่ปรึกษาสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "ขับเคลื่อนประเทศไทย ผู้นำยุคใหม่ : We are Together"... อ่านต่อ

ผลประชุม ก.พ.อ. 8/2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ

11 ก.ย. 58 15:40 น. –สำนักโฆษก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 8/2558... อ่านต่อ

ผลการประชุม ก.พ.อ. 1/2558

29 ม.ค. 58 17:25 น. –สำนักโฆษก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ... อ่านต่อ

ผลการประชุม ก.พ.อ. 1/2558

29 ม.ค. 58 11:27 น. –สำนักโฆษก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงมุฑิตาจิต แด่ท่านศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

22 ธ.ค. 57 16:57 น. –ThaiPR.net ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และดร.วราภรณ์ ไทยมา ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ... อ่านต่อ

กระทรวงศึกษาธิการ สรุปผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 4/2557

18 พ.ย. 57 14:42 น. –สำนักโฆษก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุด... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ฉลองมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม...

25 ก.ค. 56 16:57 น. –ThaiPR.net ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติร่วมในงานเลี้ยงฉลองมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานมอบ มอบเข็มวิทยศักดิ์แก่ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย...

15 ส.ค. 55 14:01 น. –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (ขวา) นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ... อ่านต่อ

วิทยาลัยครุศาสตร์ จับมือ ศูนย์วิจัย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมวิชาการ

23 ม.ค. 55 09:53 น. –ThaiPR.net วิทยาลัยครุศาสตร์ และ ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา”... อ่านต่อ


ข่าววิจิตร ศรีสอ้าน ก่อน 23 มกราคม พ.ศ. 2555 09:53 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ