ข่าววิจิตร ศรีสอ้าน ก่อน 23 มกราคม พ.ศ. 2555 09:53 น.

วิทยาลัยครุศาสตร์ จับมือ ศูนย์วิจัย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมวิชาการ

ทั่วไป ม.ค. 55 –ThaiPR.net วิทยาลัยครุศาสตร์ และ ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา”... อ่านต่อ

ภาพข่าว: โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยาคว้า 2 รางวัลดีเด่นจากสหกิจศึกษาไทย

ท่องเที่ยว ก.ค. 54 –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆนี้ โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา ชนะ 2 รางวัลจากสหกิจศึกษาไทยคือรางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น และ รางวัล... อ่านต่อ

ภาพข่าว: มอบโล่สามศร

ทั่วไป ก.ย. 53 –ThaiPR.net ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช... อ่านต่อ

ภาพข่าว: แถลงข่าวประชุมร่วม 3 สภา

ทั่วไป พ.ค. 53 –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รศ.ดร.ปราณี... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ถวายปริญญาบัตร

ทั่วไป ก.พ. 53 –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์และสามเณรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท... อ่านต่อ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงจัดเวทีเสวนาเรื่อง สถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวร...

ทั่วไป ต.ค. 52 –ThaiPR.net คณะผู้จัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธาน ในการกำหนดกรอบความคิด แนวทาง... อ่านต่อ

ภาพข่าว: มอบโล่สามศร

ทั่วไป ก.ย. 52 –ThaiPR.net เนื่องในโอกาสครบ 31 ปี แห่งการสถาปนา ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ซี.พี.มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 ให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 22 สถาบันจำนวน...

ทั่วไป ก.ย. 52 –ThaiPR.net ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานกรรมการบริหารทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย ดร.สุขุม นวพันธ์ นายพิชัย วาศนาส่ง และนายวัลลภ เจียรวนนท์... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ทั่วไป ธ.ค. 51 –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ถ่ายภาพร่วมกับอธิการบดี (Tan Sri Dato’Emeritus... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ม.เปิดมาเลเซียมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ทั่วไป พ.ย. 51 –ThaiPR.net แด่ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์i ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช... อ่านต่อ

ภาพข่าว: กฐินพระราชทาน

ทั่วไป พ.ย. 51 –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มสธ. ประจำปี 2551 ณ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: รับตำแหน่งอธิการบดี

ทั่วไป ส.ค. 51 –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 13 ส.ค. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สวมสังวาล ให้กับ รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(11 สิงหาคม 2551)

ปฏิทินข่าว ส.ค. 51 –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 11 ส.ค. อินโฟเควสท์วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 255109.30 น. ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จัดพิธีมอบทุนการ ศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาใน... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(11 สิงหาคม 2551)

ปฏิทินข่าว ส.ค. 51 –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 10 ส.ค. อินโฟเควสท์วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 255109.30 น. ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จัดพิธีมอบทุนการ ศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาใน... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีคนใหม่

ทั่วไป ส.ค. 51 –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 8 ส.ค. เอ็นจอย คอมมูนิเคชัน ร่วมแสดงความยินดี : เมื่อเร็วนี้ๆ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช... อ่านต่อ

ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาใน...

ทั่วไป ส.ค. 51 –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 5 ส.ค. ซีพีเอฟ เวลา 09.30 น. วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2551 ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์... อ่านต่อ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย

ทั่วไป ส.ค. 51 –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 5 ส.ค. ซีพีเอฟ ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยนายจรัญ เจียรวนนท์... อ่านต่อ

ภาพข่าว: มสธ. จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ออกแบบ และควบคุมการดำเนินการสร้างโดยศิลปินแ...

ทั่วไป มี.ค. 51 –ThaiPR.net กรุงเทพฯ 17 มี.ค. Today Communications เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีขอให้เด็กและเยาวชนรักษาความดีให้ยั่งยืนตลอดไป

กฏหมายและประกาศ ม.ค. 51 –สำนักโฆษก นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 680 คน... อ่านต่อ

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สนธิสัญญา และอนุสัญญาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กฏหมายและประกาศ ธ.ค. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกำหนดแนวทางปฏิบัติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สนธิสัญญา และอนุสัญญาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามที่นายวิจิตร ศรีสอ้าน... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและอวยพรแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออก

กฏหมายและประกาศ พ.ย. 50 –สำนักโฆษก นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออก เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์... อ่านต่อ

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน “สมัชชาคุณภาพการศึกษา”

ปฏิทินข่าว พ.ย. 50 –ThaiPR.net ด้วย บริษัท โอเค แมส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ... อ่านต่อ

สหพัฒนพิบูล เปิดโครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่...

ปฏิทินข่าว ก.ย. 50 –ThaiPR.net บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โดย ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการ ทำพิธีเปิดโครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 10”... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีขอให้เยาวชนเป็นกำลังสำคัญช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีของไทยในอนาคต

กฏหมายและประกาศ ส.ค. 50 –สำนักโฆษก นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2550... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ซีเกทสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ

เทคโนโลยี ส.ค. 50 –ThaiPR.net ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ขวา) มอบโล่ห์ที่ระลึกเพื่อขอบคุณ บริษัท ซีเกทที่ให้การสนับสนุน... อ่านต่อ


ข่าววิจิตร ศรีสอ้าน ก่อน 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 08:14 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ