ข่าววิจิตร ศรีสอ้าน ก่อน 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 08:14 น.

ภาพข่าว: ซีเกทสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ

เทคโนโลยี ส.ค. 50 –ThaiPR.net ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ขวา) มอบโล่ห์ที่ระลึกเพื่อขอบคุณ บริษัท ซีเกทที่ให้การสนับสนุน... อ่านต่อ

ฮอนด้าและวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จัดงานแถลงข่าว “พิธีส่งมอบศูนย์การศึกษาเทคนิคยานยนต์”

ยานยนต์ ก.ค. 50 –ThaiPR.net “พิธีส่งมอบศูนย์การศึกษาเทคนิคยานยนต์” ตามโครงการความร่วมมือระหว่างฮอนด้า ออโตโมบิล และ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เพื่อพัฒนาบุคลากร... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีขอให้นักกีฬาเป็นเจ้าบ้านที่ดีและ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”...

กฏหมายและประกาศ ก.ค. 50 –สำนักโฆษก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาประเทศ

กฏหมายและประกาศ ก.ค. 50 –สำนักโฆษก นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... อ่านต่อ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานงานแถลงข่าวการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมป...

เทคโนโลยี ก.ค. 50 –ThaiPR.net ด้วยคณะผู้แทนประเทศไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2550 ใน 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา... อ่านต่อ

ภาพข่าว: สุดยอดเด็กอาชีวะคว้ารางวัล INSEE Awards

ทั่วไป มิ.ย. 50 –ThaiPR.net ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัล การประกวดโครงงานก่อสร้าง เพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในงาน... อ่านต่อ

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริษัท เวิร์คพอยท์ฯ สร้างเสริมคุณธรรมในสังคมไทย

ทั่วไป มิ.ย. 50 –ThaiPR.net สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดทำรายการเพื่อส่งเสริมบุคคลคุณธรรม... อ่านต่อ

ภาพข่าว: พบเทคนิค การอ่านที่งาน “มหกรรมนักอ่าน”

ทั่วไป มิ.ย. 50 –ThaiPR.net ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวการจัดงาน “มหกรรมนักอ่าน” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13... อ่านต่อ

กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานแถลงข่าวงาน “มหกรรมนักอ่าน”

ทั่วไป พ.ค. 50 –ThaiPR.net ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงานแถลงข่าวงาน “มหกรรมนักอ่าน” ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2550 เวลา 13.30... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีขอให้ทูตยูนิเวอร์ซิแอดใช้ความรู้ความสามารถทำหน้าที่เพื่อความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬ...

กฏหมายและประกาศ เม.ย. 50 –สำนักโฆษก วันนี้ เวลา 15.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพลล์: ผลงานกระทรวงศึกษาฯ ในรอบ 6 เดือน

ผลสำรวจ เม.ย. 50 –สวนดุสิตโพล ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ รมต.ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ทำงานผ่านมา 6 เดือน แล้ว เพื่อเป็นการ ประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ... อ่านต่อ

เชฟโรเลตร่วมมอบซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ “SWEET WORDS” ให้กระทรวงศึกษาธิการ

ทั่วไป เม.ย. 50 –ThaiPR.net ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบซีดีบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุด SWEET WORDS จำนวน 5,000 แผ่น... อ่านต่อ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ม.โลก

กีฬา เม.ย. 50 –ThaiPR.net ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานงานแถลงข่าว “เปิดตัวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24... อ่านต่อ

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมสนับสนุนบทพระนิพนธ์ “เรื่องสั้นที่...ฉันคิด”

กีฬา เม.ย. 50 –ThaiPR.net ร้อยโท ดร.สุวิทย์ ยอดมณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,... อ่านต่อ

รัฐบาลสนับสนุนเยาวชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมืองไทยให้เข้มแข็ง

กฏหมายและประกาศ มี.ค. 50 –สำนักโฆษก วันนี้ เวลา 14.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะนิสิต นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของ... อ่านต่อ

การนำเสนอมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทในเด็กและเยาวชนต่อคณะรัฐมนตรี

กฏหมายและประกาศ มี.ค. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 ซึ่งมี นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฯ... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

กฏหมายและประกาศ มี.ค. 50 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิจิตร ศรีสอ้าน) เป็นประธาน... อ่านต่อ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554)

กฏหมายและประกาศ มี.ค. 50 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550 2554) และแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมไทยเพื่อชีวิตมั่นคง... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ไมโครซอฟท์จับมือกระทรวงศึกษาธิการจัดสัมมนา “ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่...

ทั่วไป มี.ค. 50 –ThaiPR.net ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ซ้ายสุด)... อ่านต่อ

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ ออมสิน ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตครู

ทั่วไป มี.ค. 50 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “การพัฒนาชีวิตครูสำหรับครูที่ได้รับเงินวิทยฐานะ” ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ซิสโก้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนงาน CIT 2007

ทั่วไป ก.พ. 50 –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ห์ และใบประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ธนาคารออมสินและกระทรวงศึกษาธิการร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตครู

ทั่วไป ก.พ. 50 –ThaiPR.net นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง... อ่านต่อ

วาระงานประจำวันพุธที่ 17 มกราคม 2550

กฏหมายและประกาศ ม.ค. 50 –สำนักโฆษก เวลา 09:00 น. ข้าราชการที่ผลสัมฤทธิ์สูงในโครงการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ณ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย

ทั่วไป ธ.ค. 49 –ThaiPR.net นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกพิเศษในหัวข้อ “บทบาทและผลกระทบของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้านบ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: วางรากฐานการศึกษาไทย

ทั่วไป ธ.ค. 49 –ThaiPR.net นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Thailand Consortium of Business Schools : TCOBS โดยมี... อ่านต่อ


ข่าววิจิตร ศรีสอ้าน ก่อน 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 11:55 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ