ภาพข่าวฉลองมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ข่าวทั่วไป 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 16:57 น. —ThaiPR.net

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติร่วมในงานเลี้ยงฉลองมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น และสายสัมพันธ์บริหารการศึกษา ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในภาพ: (จากซ้าย) ผศ. ดร. ปองสิน วิเศษสิริ, ดร. จำนง แจ่มจันทรวงษ์, รศ. นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, วันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตรองนายกรัฐมนตรี, ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน, รศ. ดร. อมรชัย ตันติเมธ, ศาสตาจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ และ รศ. ดร. บัญชา ชลาภิรมย์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ