ศูนย์คุณธรรม จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน  มุมคุณธรรม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 16:18:05 น.
กรุงเทพฯ--8 มี.ค.--ศูนย์คุณธรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ร่วมกับเครือข่าย ห้องสมุดศูนย์คุณธรรม จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและถอดองค์ความรู้ โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรมและโครงการวิจัยและพัฒนามุมหนังสือคุณธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากการสำรวจกิจกรรมส่งเสริมมุมคุณธรรม จำนวน 15 กิจกรรมจากห้องสมุดมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ห้องสมุดโรงเรียน 6 แห่ง และห้องสมุดเฉพาะ 1 แห่ง โดยมีนางสาวนราทิพย์ปฏิบัติราชการผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน เป็นประธาน โดยมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเครือข่าย ในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และระดมความคิดเห็น แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานมุมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพต่อไป พร้อมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อการอบรมศิลปะเพื่อการผลิตสื่อเชิงคุณธรรม โดยอาจารย์ สุธาสินี สุวุฒโฑ และอาจารย์วิชิต เพ็ชรดี อาจารย์ประจำวิชาจิตรกรรม คณะศิลปะวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โดยในปีนี้ศูนย์คุณธรรมยังเปิดรับ สถานศึกษาและหน่วยงานที่สนใจ ขอรับหนังสือและสื่อวีดีทัศน์สำหรับการจัดมุมคุณธรรม ได้ที่ 02-6449900
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง