สถาบันราชภัฏสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน รุ่นที่ 8

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2547 10:46:45 น.
กรุงเทพฯ--22 เม.ย.--สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2547  สำหรับประชาชนที่ทำงานแล้วและสนใจจะศึกษาต่อเพื่อเพิ่มความรู้  หรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 เปิดขายใบสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  16 พฤษภาคม  2547  ณ  สำนักส่งเสริมวิชาการ  อาคาร 2  ชั้น 1 โดยมีสาขาวิชาการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  สาขาวิชาการบัญชี และในปีนี้มีโปรแกรมวิชาเปิดใหม่ที่น่าสนใจ   คือ  โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์  และโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.0-2244-5100-3 และสำนักส่งเสริมวิชาการ  โทร. 0-2244-5160-2
ธีรพจน์  จินดาเดช
ประชาสัมพันธ์  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
โทร.0-2244-5100-1--จบ--
-นท-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง