กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าวมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 16:51:34 น.
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค/สวทช.) ได้จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑” Thailand ICT Contest Festival 2012 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องโถง อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร ภายในงานแถลงข่าว ท่านจะได้รับทราบกิจกรรมและหัวข้อการประกวดที่น่าสนใจ รวมถึงผลงานในอดีตของเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ อาทิ โครงการระบบควบคุมการกระตุ้นกล้ามเนื้อคล้ายอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ป่วยอัมพาตที่ปลายเท้าตก , โครงงานผลของฟิล์มมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักต่อการยืดอายุการเก็บรักษาชมพู่หลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น

กำหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐ — ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ / รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๐๐ — ๑๐.๑๕ น. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กล่าวเปิดการแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑”
เวลา ๑๐.๑๕ — ๑๐.๓๐ น. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
กล่าวถึงความเป็นมาของการประกวดและการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑”
เวลา ๑๐.๓๐ — ๑๐.๔๐ น. ผู้จัดการมูลนิธิ สยามกัมมาจล
กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เวลา ๑๐.๔๐ — ๑๐.๕๐ น. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสำนักงานฯ
และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เวลา ๑๐.๕๐ — ๑๑.๐๐ น ผู้แทนบริษัท อินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างบริษัทและ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เวลา ๑๑.๐๐ — ๑๑.๓๐ น. คำถาม — ตอบ
เวลา ๑๑.๓๐ — ๑๒.๐๐ น. ชมผลงานตัวอย่างของเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ
ติดต่อ:
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสายพิณ ธนะศิริวัฒนา
e-mail : saiphin.tanasirivattana@nectec.or.th
โทร : ๐๒ ๕๖๔๖๙๐๐ ต่อ ๒๓๓๙
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง