ภาพข่าว“สาวิกาสิกขาลัย” มหาวิทยาลัยเพื่อเยียวยาสังคม จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ๙ วิทยานิพนธ์ เพื่อนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ข่าวทั่วไป Saturday March 31, 2012 16:45 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--เสถียรธรรมสถาน เมื่อเร็วๆ นี้ พระสุธีธรรมานุวัตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นประธานงานสัมมนาเชิงวิชาการ “สาวิกาสิกขาลัย...ก้าวย่างแห่งปัญญา” ซึ่งเป็นการนำเสนอ ๙ ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน ของมหาบัณฑิตสาวิกาสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเพื่อเยียวยาสังคม โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้อำนวยการสาวิกาสิกขาลัย เช่น ศึกษาวิธีเจริญมรณสติในอรรถกถาธรรมบท, การศึกษาคุณค่าเชิงจริยธรรมในคัมภีร์ บาร์โด เทอเตรอ เช็มโม, การศึกษาวิเคราะห์การอบรมเมตตาภาวนาของศูนย์พัฒนาจิตและปัญญายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย, การเผยแผ่หลักธรรมผ่านพุทธศิลป์ของวัดใน ประเทศไทย ฯ ณ ธรรมศาลา เสถียรธรรมสถาน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ