ข่าววิทยานิพนธ์ ล่าสุด

ขอเชิญร่วมชม ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ นศ.คณะสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ในงาน Style Bangkok Fair 2019 @...

21 ต.ค. 62 14:06 น. –ThaiPR.net คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมบูธการแสดงผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์... อ่านต่อ

เขียนงานวิจัยให้ได้รับการยอมรับตำราในหลักสูตรที่อ่านเข้าใจง่ายทำได้ง่าย

20 ต.ค. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า "เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์" เขียนโดย "สิทธิ์ ธีรสรณ์" จัดได้ว่าเป็น เคล็ดลับของการเขียนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์... อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.โท - ป.เอก วิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

2 ต.ค. 62 10:58 น. –ThaiPR.net ประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.โท ป.เอก วิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 1. ป.โท แผน ก แบบ ก 2 (39... อ่านต่อ

เขียนงานวิจัยให้ได้รับการยอมรับตำราในหลักสูตรที่อ่านแบบบ้านๆ

22 ก.ย. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า "เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์" เขียนโดย "สิทธิ์ ธีรสรณ์" จำหน่ายราคา 200 บาท จัดได้ว่าเป็น เคล็ดลับของการเขียนรายงานวิจัย... อ่านต่อ

นิทรรศการวิทยานิพนธ์ “ VISITORS ROOMS ” โดยนิสิตปริญญาโท ภาควิชานวัตกรรมการออกแบบ...

5 ก.ย. 62 16:40 น. –ThaiPR.net ภาควิชานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัยเพื่อการออกแบบของนิสิตปริญญาโท โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด " VISITOR... อ่านต่อ

โชว์สด นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตย์ ( สจล.)

27 ก.ค. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ (Live Session Thesis Exhibition) ของนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม (Industrial Design) รุ่น 43... อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมชมผลงานศิลปนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ “ฉ่ำ” เด็กสถาปัตย์...

25 ก.ค. 62 09:19 น. –ThaiPR.net ทั้งชุ่ม ทั้ง "ฉ่ำ" ทาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แจ้งว่า....จะมีฝนตกพรำๆ ณ บริเวณ SOA Exhibition Hall อาคาร 5 ชั้น 2... อ่านต่อ

ราชภัฏโคราชโชว์ศักยภาพนักศึกษาสถาปัตยกรรม แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ “WAWWARP...

9 ก.ค. 62 10:54 น. –ThaiPR.net สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านชมนิทรรศการวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมและกิจกรรมวิชาการ (Architecture... อ่านต่อ

ภาพข่าว: SoA+D ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Ming Chuan University...

4 ก.ค. 62 12:06 น. –ThaiPR.net Assoc. Prof. Dr. Jeanne Lee (Assistant to the President, Associate Dean of the School of Design, Chairperson of Department of Architecture )... อ่านต่อ

ปฎิทินข่าว

25 ม.ค. 62 14:16 น. –ThaiPR.net ปฎิทินข่าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำวันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ฮอลล์ 102 104... อ่านต่อ

ม.ร.เปิดรับป.โท ภาคพิเศษ Visionary Leaders

4 ก.ย. 61 15:55 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary Leaders)... อ่านต่อ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”

31 ส.ค. 61 14:21 น. –ThaiPR.net เนื่องด้วยการตีพิมพ์บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตาม "ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ... อ่านต่อ

นิทรรศการวิทยานิพนธ์ 8TH หลักสูตรทัศนศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี...

4 มิ.ย. 61 10:31 น. –ThaiPR.net คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดนิทรรศการ 8TH วิทยานิพนธ์แสดงผลงานของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต... อ่านต่อ

นักศึกษาสถาปัตย์ ชั้นปีที่ 5 นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์

4 มิ.ย. 61 09:33 น. –ThaiPR.net วันนี้ ( 2 มิถุนายน 2561 ) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับ นายชวน... อ่านต่อ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสนับสนุนทุนในการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ แก่นิสิต...

17 พ.ค. 61 14:13 น. –ThaiPR.net ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยถึง... อ่านต่อ

ร่วมยินดี! นศ.นิติศาสตร์ ป.เอก ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล วิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก...

14 ก.พ. 61 16:14 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้พิพากษาศาลฎีกา... อ่านต่อ

คอลัมน์: คมในข่าว

23 ธ.ค. 60 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ "คำสั่งฉบับนี้ ขอให้ค่อยๆ อ่าน เพื่อความเข้าใจ อ่านไปอย่ายั่วไป มีความยาวเหมือนวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม ต้องอ่านตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย... อ่านต่อ

นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน รับรางวัล “นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น”...

18 ธ.ค. 60 15:45 น. –ThaiPR.net ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ในโอกาสครบรอบ 40 ปี... อ่านต่อ

สถาปนิกล้านนา’60 แวดเวียงหละปูน

7 ธ.ค. 60 15:05 น. –ThaiPR.net กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสถาปนิกล้านนา'60 ภายใต้แนวคิด "แวดเวียง หละปูน" ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่จังหวัดลำพูน... อ่านต่อ

คอลัมน์: Science Update: วิทยานิพนธ์'สตีเฟน ฮอว์กิง'ยอดฮิต

5 พ.ย. 60 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกหัวข้อ "คุณสมบัติของจักรวาลที่ขยายตัว" ของ ศาสตราจารย์สตีเฟน ฮอว์กิง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เปิดให้เข้าไปอ่านและดาวน์โหลดได้ฟร... อ่านต่อ

เปิดนิทรรศการ

2 ต.ค. 60 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) ดร.วีระพันธุ์ ชินวัตร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพร้อมด้วย กาญจนา จีระพิวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ asa Cloud... อ่านต่อ

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดนิทรรศการ

26 ก.ย. 60 14:02 น. –ThaiPR.net ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) ดร.วีระพันธุ์ ชินวัตร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พร้อมด้วย กาญจนา จีระพิวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ asa Cloud... อ่านต่อ

เฟย์ เร่งทำวิทยานิพนธ์จบปริญญาโท แต่งดหน้าโทรม ด้วยเคล็ดลับจากเอสเค-ทู

13 ก.ย. 60 13:26 น. –ThaiPR.net อีกอึดใจเดียว สาวเฟย์ พรปวีณ์ นีระสิงห์ ก็จะพกดีกรีปริญญาโท จากประเทศอังกฤษ กลับมาให้ครอบครัวได้แล้ว ตอนนี้ต่อให้ต้องอดหลับอดนอนปั่นวิทยานิพนธ์แค่ไหน... อ่านต่อ

วว.จัดสัมมนานำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี...

11 ก.ย. 60 10:06 น. –ThaiPR.net สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนานำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาภายใต้โครงการสร้างภาคีในกา... อ่านต่อ

ชมผลงาน

4 ส.ค. 60 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม... อ่านต่อ


ข่าววิทยานิพนธ์ ก่อน 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ