24 ถนนสีขาว ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ

ข่าวทั่วไป 4 เมษายน พ.ศ. 2555 15:06 น. —ThaiPR.net

สคล. และ สสส. สนับสนุนสำนักงานประชาคมงดเหล้าภาคอีสานตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงหมายเลข 24 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสร้างเครือข่ายในทุกระดับ หวัง สร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนตลอดเส้นทางหลวงหมายเลข 24

สำนักงานประชาคมงดเหล้าภาคอีสานตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงหมายเลข 24 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงานการรณรงค์ลดเหล้าลดอุบัติเหตุ สร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนตลอดเส้นทางหลวงหมายเลข 24 ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ระดับอำเภอ กลุ่มพลังชุมชน แกนนำเด็กและเยาวชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 พื้นที่

นายบำรุง เป็นสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอีสานตอนล่าง เปิดเผยว่า สมาชิกเครือข่าย 5 จังหวัดอีสานตอนล่าง มีข้อตกลงร่วมกันที่จะขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภัยตลอดสาย 24 โดยมุ่งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพ สร้างความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ภายในท้องถิ่น ทั้ง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการต่างๆ ไปจนถึงครอบครัวในชุมชน ทุกชุมชนตลอดเส้นทางหลวงหมายเลข 24 โดยการทำประชาคมเพื่อให้ทุกคนในชุมชนรับรู้ ร่วมกันออกแบบสร้างความปลอดภัยในชุมชน สร้างกฎกติกาเพื่อปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์แบบปีใหม่ไทยในชุมชน เพื่อตรึงคนในชุมชนให้อยู่กับกิจกรรมในชุมชนของตน ในส่วนของผู้ประสานงานประชาคมจังหวัดสุรินทร์ ยึดถือตามแนวทางการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยตลอดถนนสาย 24 ที่ออกแบบร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอีสานตอนล่าง จะทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนในภาพรวม และผลักดันให้เกิดการขยายผลในวงกว้างต่อไป

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 ห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ