น้ำข้าวกล้องงอกผลผลิตจากหมู่บ้านรางไม้แดง หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ข่าวทั่วไป Tuesday April 17, 2012 09:37 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--17 เม.ย.--กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น้ำข้าวกล้องงอกผลผลิตจากหมู่บ้านรางไม้แดง ซึ่งเป็นหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัง ใช้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ภายใต้การดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นที่ค้นหาข้อมูลทางการเกษตร และกำลังผลักดันสินค้าสู่ท้องตลาด ทั้งนี้ชุมชน บ้านรางไม้แดง จังหวัดราชบุรี คือ หนึ่งตัวอย่าง จากการต่อยอดการใช้ประโยชน์จาก ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ในจังหวัดราชบุรี โดยชุมชนบ้านรางไม้แดง ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการการอบรมในด้านๆและสืบค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนหมู่บ้าน จนเกิดผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องงอก ผลผลิตจากหมู่บ้านรางไม้แดง ซึ่งเป็นหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัง ใช้ศูนย์การเรียนรู้ICT เป็นที่ค้นหาข้อมูลทางการเกษตร และกำลังผลักดันสินค้าสู่ท้องตลาด โดยชุมชนบ้างรางไม้แดงได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน การเตรียมการเพาะปลูก ค้นคว้าเรื่องดิน นโยบายรัฐ ราคาสินค้าเกษตร ตรวจสอบ สภาพภูมิอากาศ เพื่อวางแผนการผลิตสินค้าได้เท่าทันความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังใช้ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ใช้ในการหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรโดยการ Search หาข้อมูลราคาล่วงหน้า สภาพดินฟ้าอากาศ ชุดดิน ประกอบการตัดสินใจลงทุนด้านการเกษตรก็จะสามารถลดต้นทุนและความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น เมื่อมีศัตรูพืชระบาด เพราะปัญหาศัตรูพืชเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกร ติดต่อ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 089 791 7447

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ