สุชาติ  ชัยวิชิต เซียนป่อง  คว้าแชมป์ประเภทสุดยอดเซียนใน มหกรรมหมากรุกไทย 2547  รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2547 10:46:32 น.
กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มหกรรมหมากรุกไทย 2547  จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  บ.เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด   และสมาคมนักลงทุนไทย  ปิดฉากลงแล้ว "เซียนป่อง"  อดีตแชมป์หมากรุกขุนทองคำ 5 สมัยคว้าแชมป์สุดยอดเซียนไปครองหลังขับเคี่ยวกับเซียนแหว่งถึง 4 กระดาน  ด้าน ประเภทโอเพ่น (ทั่วไป) ไพโรจน์  สุวรรณ์ คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตร ในงานมหกรรมหมากรุกไทย 2547

ดร.โภคิน  พลกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันมหกรรมหมากรุกไทย  2547 ว่า  "รู้สึกชื่นชมตลท. และหน่วยงานที่ร่วมจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ที่เห็นความสำคัญของกีฬาหมากรุกไทย ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านที่ส่งเสริมการใช้ความคิด และการวางแผน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัยได้เข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการช่วยส่งเสริมให้มีการฝึกฝนการใช้ความคิด และเวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง นับเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพของสังคมไทยได้อีกทางหนึ่ง"

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  กล่าวว่าการจัดงานมหกรรมหมากรุกไทย 2547 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการตลาดทุนเพื่อนักเรียนนักศึกษา  ซึ่งตลท.และหน่วยงานในตลาดทุนร่วมกันจัดขึ้น   มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาพื้นบ้านอันเก่าแก่ของไทยที่ฝึกฝนการใช้สมาธิและสติปัญญาได้เป็นอย่างดี  และมุ่งหวังที่จะให้เยาวชนไทยและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสมาชิกในครอบครัว

"การจัดแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่ร่วมผู้เล่นหมากรุกในทุกรุ่น ทุกระดับฝีมือตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา ระดับโอเพ่น และระดับสุดยอดเซียน  ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันมากเป็นประวัติการณ์ถึง 729 คน นับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันหมากรุกไทยขึ้นในประเทศไทย  และด้วยมูลค่าเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่าครึ่งล้านบาทส่งผลให้งานมหกรรมหมากรุกไทย 2547 เป็นการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษ   โดยการแข่งขันได้เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 เมษายน-วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2547  รวมการแข่งขันทั้งสิ้นสามสัปดาห์" กรรมการและผู้จัดการกล่าว

สำหรับผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภทสรุปได้ ดังนี้

ประเภทประถมศึกษา ผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตรได้แก่  ด.ช.พิรียพงศ์ พิริยะธรรมวงศ์  อายุ 11 ปี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตรได้แก่  ด.ช.ปรินทร์ภัทร อังสุวรังษี อายุ 11 ปี และรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตรได้แก่  ด.ช.วทัญญู ใจเย็น  อายุ 10 ปี

ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตรได้แก่ นายเอกพล  เจตปิยะวัฒน์   รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตรได้แก่  นายวรเทพ  ทิมศรี   และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตรได้แก่  ด.ช.อุกฤษฏ์  มุขมั่น

ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตรได้แก่ นายอริยะ ตั้งสุนทรธรรม  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตรได้แก่  นายประดิษฐ์  สังขจาย  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตรได้แก่  นายสระพงษ์ หาญสิงห์

ประเภทอุดมศึกษา ผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตรได้แก่ นายภัทร์นฤน กิจการ   รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 9,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตรได้แก่  นายณัฐนันท์   ทักษ์ประดิษฐ์   และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตรได้แก่ นายจตุพงษ์  ตั้งกุลกระจ่าง

ประเภททั่วไป (โอเพ่น)  ผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตรได้แก่ นายไพโรจน์ สุวรรณ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตรได้แก่  นายวิรุฬห์ บรรเจิดพงศ์ชัย และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตรได้แก่  นายดานุภพ  สังข์สุวรรณ

ประเภทสุดยอดเซียน ผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสด  100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตร ได้แก่ นายสุชาติ ชัยวิชิต (เซียนป่อง) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 80,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร ได้แก่ นายบุญสืบ แซ่เฮง (เซียนแหว่ง)   รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร ได้แก่ นายสาธิต เกษตรชล (แดงขอนแก่น) และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร ได้แก่ นายนคร ตรีสอาด (เซียนนคร)--จบ--

-นท-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง