กองทัพเรือ บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 26 พฤษภาคม 2547 10:57:50 น.
กรุงเทพฯ--26 พ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ให้บริหารเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย โดยกดโทรศัพท์ขององค์การ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๘๑กรมอุทกศาสตร์ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ การดำเนินงานมีความมุ่งหมายหลัก ในการสนับสนุนข่าวสารข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติของกองกำลังทางเรือของกองทัพเรือ สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีความพร้อมที่จะป้องกันภัยคุกคามและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้แก่ การสนับสนุนทางด้านแผนที่ บรรณสาร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ตลอดจนให้การสนับสนุนข้อมูลทางด้านสุมทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา ที่มีความสำคัญต่อ การปฏิบัติการทางเรือ ซึ่งการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทยเป็นภารกิจหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย--จบ--

-นท-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง