ม.พายัพจัดเวที PYU STUDENT D MODEL เพื่อออกแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสร้างแนวทางการทำงานเพื่อลดปัญหาเหล้า — บุหรี่

ข่าวทั่วไป Tuesday May 22, 2012 10:00 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--มหาวิทยาัลัยพายัพ วันที่21พฤษภาคม 2555 ณ ห้องสัมมนา ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์เรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัย) สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยสำนักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพและโครงการ “เสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน - นักศึกษาเพื่อเรียนรู้การเฝ้าระวังภัยการบังคับใช้กฎหมาย และแก้ไขปัญหาการดื่มเหล้า-เบียร์ จังหวัดเชียงใหม่”ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันนานาชาติไอโอจีที — เอ็นทีโอและสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทำงานและการบริหารกิจกรรมของทางสโมสรนักศึกษา (PYU STUDENT D MODEL)เพื่อสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้แบบมาส่วนร่วมโดยในภาคเช้าได้มีการจัดการบรรยายหัวข้อ “นโยบายสำนักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพประจำปี 2555” โดยท่านอาจารย์ชวาล มาลีหอม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการโครงการและการบริหารงานสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆในมหาวิทยาลัย”โดยท่านอาจารย์ธันวา เบญจวรรณ ผู้อำนวยการพัฒนานักศึกษา และในช่วงบ่ายมีการจัดเวที World Caf? มรการเรียนรู้กิจกรรมการรณรงค์งดเหล้าในกลุ่มสถาบันการศึกษาในแต่ละแห่งและการเกรียนรู้กลยุทธ์และสินแอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้าธรรม พร้อมทั้งการมารวบรวมต้นทุนในการทำงานและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย และการวิเคราะห์หาโอกาสและจุดเสี่ยงรอบมหาวิทยาลัยที่มีการดื่มแอลกอฮอล์หรือทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และท้ายสุดมีการออกแบบกิจกรรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อคนเองและมหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งทางเครือข่ายโครงการค้นพบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษาที่หลายทั้งระดับสโมสรกลาง และกิจกรีรมเล็กๆภายในคณะก็ตาม
พร้อมกันนี้คุณ กาญจนานนท์ สันติสุข ยังกล่าวว่า เรายังมาสร้างยกกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสถาบันมาเป็นกิจกรรมต้นแบบในการที่จะทดลองทำและการค้นหาความรู้และแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ที่สร้างสรรค์ที่สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งกลุ่มไหนที่สนใจและอยากให้เกิดการทำงานร่วมกันก็สามารถร่วมมือกันในรูปแบบที่ช่วยเหลือกันได้เพื่อลดปัญหาของมหาวิทยาลัยในเรื่องแอลกอฮอล์และการร่วมกันในการก้าวตามทิศทางของสถาบันการศึกษาที่กล่าวไว้ว่า “สัจจะ บริการ” การทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและคนรอบข้าง


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ