กรมธุรกิจพลังงาน แถลงข่าวสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงเดือน กรกฎาคม 2555 และ ผลการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงปัจจุบัน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 16:10:59 น.
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น
กำหนดการงานแถลงข่าว
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 10.30-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต
10.30-11.00 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.30 น. อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และผอ.สำนักที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าว
- สถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงเดือน กรกฎาคม 2555
- ผลการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงปัจจุบัน
12.30-13.30 น. สื่อมวลชนและผู้บริหารกรมธุรกิจพลังงานรับประทานอาหารกลางวัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง