การแถลงข่าวเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนา กองบัญชาการศึกษา (P-Poll)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 18:08:48 น.
กรุงเทพฯ--11 ต.ค.--สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขอประชาสัมพันธ์การจัดแถลงข่าวเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนา กองบัญชาการศึกษา (P-Poll) ใน วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ. ถนนวิภาวดีรังสิต เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ติดต่อ:
งานประชาสัมพันธ์และประสานสื่อมวลชน ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2205-2609
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง