รองผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

ข่าวทั่วไป Friday December 17, 2004 11:14 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--17 ธ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และที่ปรึกษาสภาการพยาบาล องค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมคณะจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อรายงานสรุปผลการประเมินสถานศึกษาของกองทัพเรือ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา และให้มีการประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี โดยมีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรกของสถานศึกษาทุกแห่งภายในปี ๒๕๔๘ การประเมินรอบแรกนี้ สมศ.จะประเมินสถานศึกษาในกระทรวงกลาโหมเฉพาะที่ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกองทัพเรือมีสถานศึกษาดังกล่าว จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนายเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ และ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
การรายงานสรุปผลการประเมินถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่สำคัญ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้รับทราบโดยตรง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของกองทัพเรือให้มีคุณภาพและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น--จบ--


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ