ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2556

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- อังคารที่ 19 มีนาคม 2556 16:29:27 น.
กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--เอกชัย สาลี่สุพรรณ
ประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 255611 — 14 เมษายน 2556ณ บริเวณถนนเณรแก้วด้านใต้ ฝั่งตะวันตก

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานราชการ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี และองค์กรเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 11 — 14 เมษายน 2556 ณ บริเวณถนนเณรแก้วด้านใต้ ฝั่งตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงประเพณีไทย และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และในปีนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี การแสดงของศิลปินนักร้อง ตลอดการจัดงานดังนี้

วันที่ 11 เมษายน 2556 กิจกรรมในงานประกอบด้วย
เวลา 19.00 — 22.30 น.

- การแสดงทางด้านวัฒนธรรม / การแสดงศิลปินนักร้อง / การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน (รองชนะเลิศลำดับที่ 2 การประกวดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ปี 2556)

วันที่ 12 เมษายน 2556 กิจกรรมในงานประกอบด้วย
เวลา 19.00 — 22.30 น.

— การแสดงทางด้านวัฒนธรรม / การแสดงมายากล Neo Magic / การแสดงศิลปินนักร้อง / การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน (รองชนะเลิศลำดับที่ 1การประกวดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ปี 2556)

วันที่ 13 เมษายน 2556 กิจกรรมในงานประกอบด้วย
เวลา 16.00 น.

- ขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีขบวนแห่มหาสงกรานต์ จากหน่วยงานราชการ และอำเภอทุกอำเภอ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

เวลา 16.30 น.

- เคลื่อนขบวนแห่ไปตามถนนพระพันวษา ถึงสี่แยกเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมื่นหาญ ถึงสี่แยกเณรแก้ว เลี้ยวซ้ายไปจอดให้ประชาชนได้ชมริมคันคลองส่งน้ำถนนเณรแก้ว

เวลา 18.30 — 20.30 น.
- พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2556 / การประกวดเทพีสงกรานต์ และการแสดงศิลปินนักร้อง
วันที่ 14 เมษายน 2556 กิจกรรมในงานประกอบด้วย
เวลา 19.00 — 22.30 น.

- การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน (ชนะเลิศการประกวดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ปี 2556) / การแสดง “จำอวดหน้าม่าน” จากรายการคุณพระช่วยนำโดย น้าโย่ง น้าพวง และน้านง / การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน (ต่อ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0 3553 5380
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
โทร. 0 3553 6030 , 0 3553 5789 , 0 3553 6189
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีชั้น 3
ถ.สุพรรณ-ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 035-536030
E-mail: tatsuphan@tat.or.th
www.tatsuphan.net
ที่ทำการปกครองจังหวัด 035-5353800
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 035-525999
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง