หมู่บ้านผลิตอาหารปลอดภัย

ข่าวทั่วไป Monday March 25, 2013 16:56 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--25 มี.ค.--กรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดมหาสารคามพบชาวบ้านทั้งหมู่บ้านของอำเภอบรบือ ช่วยกันลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือกินส่งขายเป็นรายได้เพิ่ม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นหนึ่งในอีกหลายหมู่บ้านที่ผลิตอาหารปลอดภัย พร้อมชึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำบอน ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่าแม้อำเภอบรบือจะประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งไปแล้ว ครอบคลุมทั้งอำเภอ 14 ตำบล 191 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน กว่า 10,00 ครัวเรือน แต่ชาวบ้านคำบอน ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กลับได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากชาวบ้านทั้งหมู่บ้านได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีอยู่มีกิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นการบริหารการจัดการน้ำทีมีอยู่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไปพร้อมๆกับกิจกรรมภายในหมู่บ้านที่เกื้อกูลกัน ระหว่างการเลี้ยงสัตว์กับการนำปุ๋ยคอกที่ได้ไปปลูกพืชที่หลากหลาย โดยไม่พึ่งพาสารเคมีและปุ๋ยเคมี เป็นหมู่บ้านที่ผลิตอาหารปลอดภัยไว้รับประทานเอง ขณะที่นายเสลียว ร่มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านคำบอน เปิดเผยว่าหลังจากที่หน่วยงานราชการได้เปิดเวทีเสวนา เพื่อจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหมู่บ้าน และได้พาแกนนำชาวบ้านไปดูงานในหมู่บ้านอื่น ๆ ทั้งในจังหวัดมหาสารคาม และต่างจังหวัด เมื่อมาเทียบกับหมู่บ้านตนเอง แรก ๆ ก็หนักใจมากเพราะคิดว่าบ้านเราคงทำไม่ได้ แต่อาศัยเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมีประชากรพียง 38 ครัวเรือน จึงพาชาวบ้านไปดูงานให้เขาเห็นรูปแบบการพัฒนาของบ้านอื่นด้วยตนเอง แล้วนำมาลองฝึกปฏิบัติทั้ง 38 ครัวเรือน ช่วยกันปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ ทำอาชีพเสริมจากการทำนา ผลปรากฏว่า ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น พืชผักที่เคยซื้อกินก็ไม่ได้ซื้อ ปลา ไก่ กบ ก็มีกิน เหลือกินก็นำไปขาย ทุกครอบครัวยึดหลักปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือกินก็ได้ขาย จนร้านค้าในหมู่บ้านไม่กล้าเอาผักสวนครัวมาขายเพราะไม่ได้ขายเลย เมื่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปอยู่ในจิตใจชาวบ้านแล้วเขาเห็นผลแล้ว จะทำอะไรก็ง่าย ทุกวันนี้ชาวบ้าน มองแต่ว่าจะทำอะไรเพิ่มอีกที่จะมีรายได้เข้าสู่กลุ่ม สู่ครอบครัว เช่น กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มเลี้ยงวัวเนื้อ เลี้ยงวัวนม โดยเฉพาะวัวนมนั้น ทำรายได้เข้าสู่หมู่บ้านเดือนละกว่า 1 ล้านบาท ทำให้ชาวบ้านคำบอนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อีกทั้งได้รับการคัดเลือก ให้บ้านคำบอน เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของอำเภอบรบือ เกษตรกรที่สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือขอคำปรึกษาและแก้ปัญหาการเกษตร โดยตรงกับเกษตรจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๗๙๐๕๒๕๖ และหมายเลข ๐๘๘-๕๔๙๗๙๔๔

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ