กรมสรรพากรเปิดบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2547 10:48:01 น.
กรุงเทพฯ--30 ธ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กรมสรรพากร เปิดให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐/๙๑ ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางให้บริการแก่ผู้เสียภาษีสามารถประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดยมีขั้นตอนการใช้บริการ สะดวกและง่าย ซึ่งสามารถค้นหารายละเอียดได้ที่ www.rd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๙๒๐๖ และ ๐ ๒๒๗๒ ๘๐๐๐ ขอเชิญชวนผู้ที่ต้องยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.๙๐/๙๑ ยื่นแบบดังกล่าวทางอินเตอร์เน็ตตามรายละเอียดข้างต้น--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง