ภาพข่าว: “มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” จับมือ สธ. ส่งเสริมสุขภาพคนไทยผ่านสถานบริการสาธารณสุขชุมชนปี 3

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 17:47:23 น.
กรุงเทพฯ--19 เม.ย.--อายิโนะโมะโต๊ะ

นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จาก พิเชียร คูสมิทธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานมูลนิธิฯ ร่วมด้วย สุชาติ นาคเสวก เลขาธิการมูลนิธิฯ เพื่อนำไปเป็นทุนก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สสช.บ้านแม่ลาน อ.อมก๋อย และ สสช.บ้านดอยหลวง อ.ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนกระทรวงฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้วพิธีมอบฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-247-7000,

คุณชาย ชาลีนนท์ (ต่อ 1511) คุณวราพร พนโสภณกุล (ต่อ 1560) คุณนฤชา ภูติธนารักษ์ (ต่อ 1516) คุณสิทธรัตน์ ตั้งวิศิษฎ์กุล (ต่อ 1510)

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง