แอมเวย์ทั่วโลกระดมพลังเครือข่าย ฉลอง 10 ปี “วันบายวัน” แอมเวย์ไทยขานรับ จัด “แอมเวย์รักน้อง” มอบเสื้อกันหนาวให้เด็กกว่า 22,000 คน

ข่าวทั่วไป Monday August 5, 2013 10:26 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--เวิรฟ แอมเวย์ทั่วโลกฉลองครบรอบ 10 ปีแห่งความสำเร็จ “แอมเวย์ วันบายวัน” (Amway One by One) โครงการเพื่อตอบแทนบุญคุณของสังคมใน 108 ประเทศที่แอมเวย์ตั้งสาขาอยู่ โดยได้ช่วยเหลือเด็กแล้วกว่า 10 ล้านคน ตั้งเป้าทำความดีพร้อมกันทุกประเทศในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ด้านแอมเวย์ประเทศไทยร่วมฉลองผ่านมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ด้วยการจับมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดโครงการ “แอมเวย์รักน้อง” มอบเสื้อกันหนาวให้นักเรียนกว่า 22,000 คนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 177 โรงเรียนทั่วประเทศ มุ่งตอบแทนบุญคุณของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมชวนผู้มีกุศลจิตร่วมสมทบทุนซื้อเสื้อกันหนาว “แอมเวย์รักน้อง” และเสื้อยืด “10 ปี แอมเวย์ วันบายวัน” หรือร่วมเป็นอาสาสมัครในคาราวานส่งมอบเสื้อกันหนาวให้น้องๆ พร้อมกันทั่วประเทศ 20 พ.ย. นี้ นายกิจธวัช ฤทธีราวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แอมเวย์ประเทศไทยได้ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายของแอมเวย์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแอมเวย์ ที่มุ่งเน้นการตอบแทนบุญคุณของสังคมในทุกๆ ประเทศที่แอมเวย์ดำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและบรรลุศักยภาพของตนเองในหลากหลายด้าน โดยแอมเวย์ประเทศไทยได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจกว่า 26 ปี มีเด็กและเยาวชนไทยได้รับความช่วยเหลือรวม 322,592 คนทั่วประเทศผ่านกิจกรรมด้านการศึกษาและสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆ เหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น พร้อมระดมความร่วมมือจากนักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก และพนักงานร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการต่างๆ มาแล้วรวม 53,011 ชั่วโมง ทุกกิจกรรมอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า เราแต่ละคนสามารถมอบความช่วยเหลือให้แก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาส เพียงเราช่วยเหลือเด็กกันคนละหนึ่งคน เราก็จะสามารถช่วยน้องๆ ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งๆ ขึ้น” นายปรีชา ประกอบกิจ ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย กล่าวว่า “นับตั้งแต่แนวคิด‘แอมเวย์ วันบายวัน’ ริเริ่มขึ้นในปี 2546 เป็นต้นมา แอมเวย์ 108 ประเทศทั่วโลกได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนแล้วกว่า 10 ล้านคน ได้รับความร่วมมือจากนักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก และพนักงานทั่วโลกกว่า 3 ล้านคน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นให้แก่เยาวชนในประเทศนั้นๆ ล่าสุดปีนี้ครบรอบ 10 ปี ‘แอมเวย์ วันบายวัน’ แอมเวย์ทุกประเทศจึงเตรียมจัดกิจกรรมร่วมฉลองอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกันในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556” “สำหรับมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยถือเป็นศูนย์รวมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท นักธุรกิจแอมเวย์ และพนักงานตั้งแต่ปี 2545 ที่เริ่มก่อตั้งและดำรงพันธกิจหลักภายใต้แนวคิด ‘แอมเวย์ วันบายวัน’ ในปีถัดมา พร้อมร่วมฉลองโอกาสพิเศษนี้ด้วยการผนึกกำลังกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดโครงการ ‘แอมเวย์รักน้อง’ มอบเสื้อกันหนาวให้แก่นักเรียนกว่า 22,000 คนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 177 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อตอบแทนบุญคุณของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง” “โครงการ ‘แอมเวย์รักน้อง’ เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่สร้างและพัฒนาห้องสมุดแอมเวย์ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่อง 3 ปี ทำให้พบว่า ยังมีนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ห่างไกลและอาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารบางแห่งมีความขาดแคลนอยู่มากและความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ เข้าถึงได้ยากลำบาก มูลนิธิจึงสานต่อความช่วยเหลือที่ส่งตรงถึงน้องๆ โดยการมอบเสื้อกันหนาว เพื่อมอบความอุ่นสบายในช่วงอากาศหนาวเย็นและส่งเสริมเด็กไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น” มูลนิธิขอเชิญชวนผู้มีกุศลจิตร่วมทำความดีครั้งสำคัญกับโครงการ ‘แอมเวย์รักน้อง’ โดยท่านสามารถร่วมแสดงพลังความดีได้หลายช่องทาง ได้แก่ 1) บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อเสื้อกันหนาว ‘แอมเวย์รักน้อง’ มูลค่าตัวละ 380 บาท 2) ร่วมซื้อเสื้อยืด “10 ปี แอมเวย์ วันบายวัน” เพื่อสมทบทุนกับมูลนิธิในราคาตัวละ 150 บาท เริ่มสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 3) ร่วมสวมใส่เสื้อยืด “10 ปี แอมเวย์ วันบายวัน” พร้อมกันในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 และ 4) ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครในคาราวานมอบเสื้อกันหนาว ‘แอมเวย์รักน้อง’ ให้นักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 นอกจากนี้ยังสามารถร่วมเล่นเกมผ่านเฟซบุ๊คแอพพลิเคชั่นใน www.facebook.com/amwaythailand ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.amwayfoundation.or.th หรือแอมเวย์ ช็อป ทั่วประเทศ “แอมเวย์ประเทศไทยและมูลนิธิมั่นใจว่าโครงการ ‘แอมเวย์รักน้อง’ จะเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ตอบรับกับการฉลองครบรอบ 10 ปี ‘แอมเวย์ วันบายวัน’ ในปีนี้ ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการทำความดีร่วมกันของนักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก พนักงาน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป อันเป็นการส่งเสริมสังคมคุณธรรมที่แข็งแกร่งและปลูกฝังค่านิยมการเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง” นายปรีชากล่าวในที่สุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเวิรฟ : ณิชา หวังศุภผล (นิค) โทร. 0-2204-8213 พรชนันท์ ยามะรัต (กิฟท์) โทร. 0-2204-8223 ศรุตยา มหากายี (โอ๋) โทร. 0-2204-8224
แท็ก แอมเวย์   amway  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ