เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จัดงาน “Software Park Annual Conference 2013” ภายใต้แนวคิด Gateway to Global Market : ประตูสู่ตลาดโลก

ข่าวเทคโนโลยี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 11:25 น. —ThaiPR.net

เนื่องด้วยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานสัมมนา Software Park Annual Conference 2013 ภายใต้แนวคิด “Gateway to Global Market:ประตูสู่ตลาดโลก” ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 — 17.30 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดมุมมองทางธุรกิจในหลากหลายมิติ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บุคลากรด้านไอที และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยให้เข้มแข็ง และเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในงานสัมมนาครั้งนี้จะมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไอทีไทยในหลากหลายมิติ แบ่งเป็น การประชุมสัมมนาวิชาการ ในด้านการประกอบธุรกิจไร้พรมแดน ความรู้ด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไอทีสู่เวทีสากล รวมถึงการจัดนิทรรศการ บูธแสดงสินค้า และหอเกียรติยศ Software Park Thailand’s Hall of Inspiration 2013 เพื่อเผยแพร่ผลงาน และแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ประสบความสำเร็จและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในอุตสาหกรรมในแง่มุมต่างๆ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ