ภาพข่าว: ศ.ดร.ระพี สาคริก บรรยายให้ข้อคิด "จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 17:32:29 น.
กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--มหาิวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาิวิทยาลัยแม่โจ้ มอบของที่ระลึกขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริก ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 7 บิดากล้วยไม้ไทย...ในโอกาส ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร" ซึ่งงานสภาคณาจารย์ ร่วมกับ สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและรับฟังข้อคิดจากวิทยากรผู้เป็นปูชนียบุคคลของแม่โจ้ และของแผ่นดิน โอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารและผู้จัดงานได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน ณ ห้องประชุมควีนสิริกิตติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง