ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ล่าสุด

INET ร่วมมือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพัฒนาหลักสูตร และ ระบบ Digital Transcript

เทคโนโลยี 18 มี.ค. –ThaiPR.net คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ INET ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... อ่านต่อ

สกสว. ลุยจัดสรรงบ ววน. 1.9 หมื่นล้าน พร้อมขับเคลื่อนภาคอุดมศึกษา เดินหน้าพัฒนา ม.แม่โจ้...

ทั่วไป 18 มี.ค. –ThaiPR.net สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นเรื่องการเกษตรเป็นหลัก... อ่านต่อ

"Love & Care for Children #รักเด็กด้วยใจ ไม่รุนแรง"

ทั่วไป 8 ก.พ. –ThaiPR.net 14 ก.พ.67 วันแห่งความรัก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย... อ่านต่อ

NIA ร่วมกับม. แม่โจ้เปิดรับสมัครทีมสตาร์ทอัพเข้าร่วมโครงการ AgBioTech Incubation 2023...

ทั่วไป 14 มิ.ย. –ThaiPR.net สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดโครงการ AgBioTech Incubation 2023... อ่านต่อ

1 ทศวรรษ "Powerpoint มีชีวิต" สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม :...

ท่องเที่ยว เม.ย. 66 –ThaiPR.net นับเป็นอีกก้าวความสำเร็จแบบยั่งยืน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน สันเกี๋ยง ซึ่งมาจากความสามัคคี ความเข้มแข็งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ... อ่านต่อ

วช. จับมือ จ.ชุมพร และ ม.แม่โจ้-ชุมพร นำร่อง "เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร"...

ทั่วไป ม.ค. 66 –ThaiPR.net สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ จังหวัดชุมพร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร... อ่านต่อ

สหฟาร์ม ร่วมลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทั่วไป ม.ค. 66 –ThaiPR.net บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ทำ MOU ทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเสริมทักษะประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา และวิจัยไก่พื้นเมืองลูกผสมสามสายเลือดโดยมี... อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามร่วม กลุ่มมิตรผล ประสานความร่วมมือสร้างองค์ความรู้และ...

ทั่วไป พ.ย. 65 –ThaiPR.net คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ หรือ กลุ่มมิตรผล... อ่านต่อ

วว. ร่วมกับ 17 หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา นำ วทน. ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ/บุคลากรสายวิชาการ

ทั่วไป ก.ย. 65 –ThaiPR.net ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติแสดงความยินดี ในโอกาสที่... อ่านต่อ

วว. จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 17 หน่วยงาน ประสานความร่วมมืองานวิจัยพัฒนาประเทศ

ทั่วไป ก.ย. 65 –ThaiPR.net กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ... อ่านต่อ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ 4 สถาบันการศึกษา เดินหน้าสานต่ออาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม...

ทั่วไป ส.ค. 65 –ThaiPR.net กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้... อ่านต่อ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือเครือข่ายสืบสานงานศิลป์อนุรักษ์นวัตกรรมงานปูนปั้นรูปแบบล้านนา...

ทั่วไป พ.ค. 65 –ThaiPR.net นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกและติดตามผลงานโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร นวัตกรรมปูนปั้นล้านนาเพื่องานประดับเบื้องต้น... อ่านต่อ

วว.ร่วมติดตาม รมว.อว. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่...

ทั่วไป เม.ย. 65 –ThaiPR.net ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อว.)... อ่านต่อ

TNR รุกใหญ่อุตสาหกรรม "กัญชง กระท่อม กัญชา" เต็มตัว ตั้งเป้าปี 67 ทำรายได้แตะ 1,000 ล้านบาท...

หุ้น-การเงิน มี.ค. 65 –ThaiPR.net บมจ.ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ หรือ TNR ประกาศรุกใหญ่สู่อุตสาหกรรม "กัญชง กระท่อม กัญชา" ครอบคลุมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ หวังปั้นเป็น New S Curve... อ่านต่อ

นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ยกระดับเกษตรกรไทยยุค 4.0

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จับมือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมพลบุคลากรด้านการเกษตร พัฒนาทักษะ "การประยุกต์ใช้งาน IOT สำหรับการเกษตร"... อ่านต่อ

วช. เปิดศูนย์ประสานงาน "พิพิธภัณฑ์มีชีวิตขุนยวมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"...

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดศูนย์ประสานงาน"พิพิธภัณฑ์มีชีวิตขุนยวมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"... อ่านต่อ

TNR เซ็นเอ็มโอยู มหาวิทยาลัยแม่โจ้รุกธุรกิจกัญชง

เศรษฐกิจ ก.ค. 64 –ThaiPR.net นายอมร ดารารัตนโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR ลงนามในบันทึกความเข้าใจ... อ่านต่อ

SUN เซ็น MOU แม่โจ้ร่วมศึกษานวัตกรรมเกษตรฯ พร้อมเริ่มศึกษาสายพันธุ์กัญชง

หุ้น-การเงิน ก.ค. 64 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซันสวีท (SUN) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับนายวีระพล ทองมา... อ่านต่อ

ดัชมิลล์ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

ทั่วไป เม.ย. 64 –ThaiPR.net ดัชมิลล์ร่วมใจ ต้านภัย COVID 19 ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ส่งมอบผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบัส สปีด... อ่านต่อ

TIPCO วางงบลงทุนหลักร้อยลบ.ลุยธุรกิจกัญชา-กัญชง ทยอยออกผลิตภัณฑ์ปลายปีนี้

หุ้น-การเงิน มี.ค. 64 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ (TIPCO) เปิดเผยในงาน "กัญชง กัญชา เปิดประตูสู่อนาคตอุตสาหกรรมอาหาร" ว่า บริษัทฯ... อ่านต่อ

สนพ.อำนาจเจริญ จับมือ เครือข่าย ฝึกนักบินโดรนเพื่อการเกษตร

ทั่วไป มี.ค. 64 –ThaiPR.net 17 มี.ค.64 สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิสาหกิจชุมชนหัวตะพาน และโดรนชุมชน ฝึกอบรม สาขา... อ่านต่อ

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 "Nano 9 Silver...

ทั่วไป ม.ค. 64 –ThaiPR.net นายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ... อ่านต่อ

วิริยะประกันภัย สนับสนุนนวัตกรรมฆ่าเชื้อโควิด-19 "Nano 9 Silver Nano"

ทั่วไป ม.ค. 64 –ThaiPR.net รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท... อ่านต่อ

ม.แม่โจ้ - ซีพีเอฟ ลงนาม MOU วิชาการด้านสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก...

ทั่วไป ธ.ค. 63 –ThaiPR.net รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ... อ่านต่อ

กรมประมง จับมือ ม.แม่โจ้ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งของทรัพยากรบุคคลในภา...

ทั่วไป ต.ค. 63 –ThaiPR.net วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง... อ่านต่อ


ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อน 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:26 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ