วว.ร่วมติดตาม รมว.อว. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ภายใต้โครงการ Reinventing University

ข่าวทั่วไป Monday April 18, 2022 09:15 —ThaiPR.net

วว.ร่วมติดตาม รมว.อว. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ภายใต้โครงการ Reinventing University

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อว.) มอบนโยบายด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมมอบนโยบายและหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มรภ.ลำปาง มรภ.เชียงราย และ มรภ.เชียงใหม่ โอกาสนี้ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด อว. ร่วมติดตามและนำเสนอศักยภาพงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม วว. ที่พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ 15 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อนึ่ง โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Reinventing University เป็นโครงการฯ สำคัญที่จะทำให้เกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ทั้งการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะอาจารย์ สามารถตอบสนองต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งหวังยกระดับมหาวิทยาลัยของไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกลุ่มยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมีความถนัดและเชี่ยวชาญ ผลักดันให้เกิดการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยและยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ในกลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community) จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในระดับครัวเรือนและชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ที่ผ่านมา วว. ได้มีการดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยฯในกลุ่มดังกล่าวเพื่อ กระจายผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม จากส่วนกลางไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ผ่านกลไกการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรและชุมชน สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพร้อมใช้ของ วว.มากยิ่งขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ