ความคิดเห็นของอีเอบีซี ว่าด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากสถานะการณ์ในประเทศไทย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 17:52:58 น.
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--อีเอบีซี

เนื่องด้วยพณฯ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ทางอีเอบีซี จึงขอนำเสนอความคิดเห็นจากมุมมองของ ภาคธุรกิจยุโรปในไทยดังนี้

การยุบสภาในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในด้านเศรษฐกิจของไทย เหตุเพราะยังอยู่ในช่วงการเจรจาเขตการค้าเสรี(เอฟทีเอ)ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป(อียู) เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที่ต่ำอยู่แล้วการบรรลุข้อตกลงเอฟทีเอนี้โดยเร็วน่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างดี ทั้งนี้ในปัจจุบันไทยกำลังเสียโอกาสทางการค้าและอาจต้องตามหลังประเทศคู่แข่งในอาเซียนที่อยู่ระหว่างการเจรจาเอฟทีเอกับอียู

บริษัทจากยุโรปจำนวนมากได้ลงทุนทางธุรกิจในไทยไปแล้วเป็นมูลค่ามหาศาล เราจึงอยากเห็นประเทศนี้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และ รุดหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน หนทางนี้อาจพบอุปสรรคเนื่องจากการชุมนุมที่มีอยู่ รวมถึงการเรียกร้องให้มีรัฐบาลจากการแต่งตั้ง บริษัทยุโรปที่ก่อตั้งในไทยมานานจะเข้าใจในปัจจัยทางการเมืองต่างๆ แต่ทว่านักลงทุนรายใหม่ๆที่ติดตามข่าวสารอยู่ทุกวันอาจรู้สึกเกรงกลัวและลดความมั่นใจในการลงทุนในไทย หรืออาจชลอแผนงานไว้ก่อน ดังนั้นเหตุการณ์ทางการเมืองในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ

อีเอบีซี จึงได้แต่หวังว่าการพูดคุยเจรจาระหว่างแต่ละฝ่ายจะสามารถสรุปลงเอยได้ด้วยดี และเราขอสนับสนุนเต็มที่ต่อข้อเสนอของสภาหอการค้าไทยในการเป็นตัวกลางการเจรจาในครั้งนี้

หากเรามองดูอดีตเป็นบทเรียนจะเห็นได้ว่ารัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งนั้นก็ไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองหรือช่วยให้เศรษฐกิจของชาติรุดหน้าไปได้ นอกจากนี้แล้วยังได้ก่อให้เกิดความแตกแยกและการชลอตัวทางเศรษฐกิจอีกด้วย ในขณะเดียวกันนานาชาติก็ได้เหินห่างจากไทยด้วยเหตุความไม่เป็นประชาธิปไตย ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการซ้ำร้อยเดิมอีกไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เพราะนอกจากจะไม่ส่งผลดีต่อประเทศไทยเองแล้ว ยังจะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจสะดุดติดขัด

การชุมนุมอย่างสันติของประชาชนจำนวนมหาศาลเมื่อไม่นานมานี้ แสดงเป็นที่ประจักษ์ว่าประชาธิปไตยของไทยไม่ได้เสื่อมถอยลงหากแต่กลับเข้มแข็งขึ้นกว่าก่อน ฉะนั้นเราต้องให้แน่ใจว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลจะมีความโปร่งใส และมีการบังคับใช้กฎหมายต่อสู้การฉ้อราษฎ์บังหลวง อย่างจริงจัง ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้นับเป็นปัญหาหลักของการลงทุนในไทยจากมุมมองของบริษัทต่างชาติ

อนึ่ง การเปิดเสรีภาคธุรกิจบริการก็เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของไทย และดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติ แต่ทว่าการเปิดเสรีภาคธุรกิจบริการของไทยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไทยรักษาไว้ซึ่งสังคมที่เปิดกว้างบนพื้นฐานของประชาธิปไตย มิฉะนั้นแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

สุดท้ายนี้ อีเอบีซี ขอวิงวอนชาวไทยทุกฝ่ายให้หันหน้าพูดคุยประนีประนอมกันเพื่อก้าวข้ามวิกฤตปัจจุบันนี้ เราในฐานะภาคธุรกิจยุโรปจึงขอสนับสนุนข้อเสนอของสภาหอการค้าไทยในการเป็นตัวกลางเจรจาในครั้งนี้

เกี่ยวกับอีเอบีซี

สมาคมศูนย์ส่งเสริมธุรกิจยูโรเปียน-อาเซียน (อีเอบีซี) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเวทีสนับสนุนภาคธุรกิจยุโรปในประเทศไทย มีปณิธานมุ่งส่งเสริมบรรยากาศการค้าและการลงทุนเพื่อสนับสนุนบริษัทจากยุโรปที่เข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจในไทย ขยายการค้าและการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนบริษัทและธุรกิจจากยุโรปให้เข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

สื่อมวลชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
อีเอบีซี
วิวัฒน์ จ่างตระกูล
โทร: 02 670 0624
อีเมล communication@eabc-thailand.eu หรือเยี่ยมชม www.eabc-thailand.eu
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง