ชีวิตเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้...เติมธรรมปีใหม่ให้ชีวิตใหม่กว่าเดิม สวดมนต์ภาวนา ปฏิบัติบูชาข้ามปีที่สวนโมกข์กรุงเทพ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 15:52:19 น.
กรุงเทพฯ--23 ธ.ค.--หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ตามที่ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลารามได้ทำเป็นแบบอย่างในทุกปีใหม่ ให้มีการสวดมนต์ภาวนาข้ามปีและเสวนาว่าด้วยปีใหม่ชีวิตใหม่ตลอดคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ถึงเช้าวันที่ ๑ มกราคม ซึ่งยังสืบสานมาถึงทุกวันนี้ โดยหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) ได้นำมาขยายผลในกรุงเทพมหานครพร้อมกับการประสานกับหลายฝ่าย ยกระดับเป็นงานเทศกาลเจริญสติรับปีใหม่ชีวิตใหม่พร้อมกับการร่วมริเริ่มส่งเสริมการสวดมนต์ข้ามปีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเกิดการขยายตัวจนทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่สวนโมกข์กรุงเทพได้ยกระดับเป็นการสวดมนต์ และมีผู้เข้าร่วมจำนวนหลายพันคนอยู่ภาวนาถือธุดงควัตรเนสัชชิกตลอดคืนเพื่อรับปีใหม่ด้วยกัน

ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ สวนโมกข์กรุงเทพ ได้จัดงานเทศกาลเจริญสติตลอดเดือนธันวาคม

ทั้งกิจกรรมทำบุญเพื่อเจริญในทานและภาวนา ทั้งศีล สมาธิ ปัญญา ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ พร้อมเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งท้ายปีตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม จนถึง ๐๘.๐๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อเติมธรรมปีใหม่ให้ชีวิตใหม่กว่าเดิม ด้วยกิจกรรมนานาธรรมทั้ง ๖ ช่วง มีให้เลือกเข้าร่วมตามอัธยาศัย

ช่วง ๑ ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปี

: ทำบุญตักบาตรพระภิกษุ ๙ รูปจากวัดชลประทานฯ รับศีลฟังธรรม สวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำสมาธิภาวนากับพระอาจารย์สิงห์ทอง เขมิโย สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ช่วง ๒ อานาปานสติบ่าย
: อานาปานสติภาวนา ฟังธรรมยามบ่าย สมาธิกับขลุ่ยเซน บทเพลงมีธรรมโดยคุณเจี๊ยบ วรรธนา วีรยวรรธน นักร้อง นักแต่งเพลง
ช่วง ๓ เย็นค่ำ สวดมนต์ฟังธรรม

: สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังธรรมหลังพระอาทิตย์อัสดง “ปีใหม่ ชีวิตใหม่” พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ สำนักสงฆ์วิวัฏฏะ อ.ด่านช้าง จ.เลย

ช่วงที่ ๔ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี

: รับธรรมพรจากพุทธทาสภิกขุ หัวข้อ “ปีใหม่ชีวิตใหม่ ชีวิตเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้” (เมื่อปี ๒๕๒๖) แล้วร่วมเสวนา “ชวนคิดชวนคุย ชีวิตปีใหม่ปรับปรุงได้อย่างไร?” กับคุณอ้อม-สุนิสา สุขบุญสังข์ นักจัดรายการวิทยุ คุณนุ่น-ศิริพันธ์ วัฒนจินดา นักแสดงและคุณอิทธิ์-พัทธ์อิทธิ์ จินต์วุฒิ เจ้าของผลงาน“จากนักโทษสู่นักธรรม”

ช่วงที่ ๕ ปฏิบัติบูชาข้ามคืน

: สวดมนต์ ๙ พระสูตรปฐมโพธิกาลตั้งแต่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ โพชฌงค์และมงคลสูตร และร่วมถือธุดงค์เนสัชชิกฟังธรรมและภาวนาข้ามคืนกับพระอาจารย์สิงห์ทอง เขมิโย และพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ (สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะลองถือธุดงควัตรเนสัชชิกคือการถืออิริยาบถ นั่ง-ยืน-เดินเพียง ๓ อิริยาบถ ไม่อยู่ในอิริยาบถนอน เป็นหนึ่งในธุดงควัตร ๑๓ ข้อ ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน หากไม่ไหวมีพื้นที่กว้างขวางให้พักผ่อนหลับนอนได้ รวมทั้งสามารถนำกลดหรือเต้นท์มากางนอนริมสระใหญ่ในสนามและสวนรถไฟได้)

ช่วงที่ ๖ ทำบุญตักบาตรับพรรับอรุณปีใหม่

: สวดมนต์ทำวัตรเช้า ตักบาตรสาธิตแบบพุทธกาลรับปีใหม่ พระภิกษุ ๙ รูปจากสำนักสงฆ์วิวัฏฏะ รับ“บรมพร ๔ ประการ” รับปีใหม่ จากสมเด็จพระญาณสังวรฯ (เมื่อปี ๒๕๓๑)

ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมที่ www.bia.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ : ๐๘ ๖๓๑๑ ๐๙๐๐
แผนที่สวนโมกข์กรุงเทพ สามารถดูได้จาก http://goo.gl/maps/EzxdT

แนะนำการเดินทาง เพื่อความสะดวกกรุณาใช้บริการรถสาธารณะ เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีหมอชิต และ MTR ลงสถานีพหลโยธิน ทางออก ๓ เนื่องจากที่จอดรถมีไม่เพียงพอ ถ้าท่านนำรถส่วนตัวมาแนะนำให้นำไปจอดในสวนรถไฟ ค่าบริการ ๑๐ บาท สามารถจอดได้ทั้งวัน/ข้ามวัน

การแต่งกาย แต่งกายสุภาพ ไม่จำเป็นต้องชุดขาว ผู้หญิงไม่นุ่งสั้น /รัดรูป หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อเปิดไหล่ คอกว้าง หรือผ้าเนื้อบาง เสื้อเอวลอย แนะนำให้สวมกางเกงขาวยาวจะสะดวกต่อการลุกนั่ง และป้องกันมดแมลง หากท่านมาร่วมปฏิบัติภาวนาสวดมนต์ข้ามคืนให้เตรียมยาทากันยุง ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ (เผื่ออากาศเย็น) มาด้วย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง