ดูเม็กซ์ รูปลักษณ์ใหม่ กับพันธสัญญาเพื่อผู้บริโภค “Building better people ร่วมมือกันสร้างสรรค์ชีวิตที่ดี”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2548 15:05:15 น.
กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--อาร์ค เวิลดไวด์ ประเทศไทย

บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ผู้นำตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและผลิตภัณฑ์นมสำหรับเด็ก ซึ่งมีชื่อเสียงในประเทศไทยมากว่า 50 ปี ประกาศพันธสัญญาใหม่ต่อสังคมไทย ที่จะร่วมมือกันสร้างสรรค์ชีวิตที่ดี

Mr. Christopher Stratton กรรมการผู้จัดการ บริษัทดูเม็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “พันธสัญญาใหม่ของดูเม็กซ์ต่อสังคมไทยคือ Building better people ร่วมมือกันสร้างสรรค์ชีวิตที่ดี เป็นพันธสัญญาที่จะดำเนินการไปกับทุกกิจกรรมของดูเม็กซ์ หนึ่งในเรื่องของการพัฒนาสินค้า โดยนำผลวิจัยด้านโภชนาการ การพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ที่แตกต่างกันในทุกวัยของเด็กมาพัฒนาสินค้าเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุด สองคือการให้ความรู้ที่จะกระตุ้นการพัฒนาของเด็ก ทั้งนี้โดยใช้ปรัชญาในการร่วมมือกันสร้างสรรค์ชีวิตที่ดี ให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กร ตลอดจนผู้บริโภคทุกคนสามารถทำงานร่วมกันที่จะสร้างสรรค์ชีวิตที่ดี โดยเริ่มต้นจากตนเองเป็นอันดับแรก ซึ่งดูเม็กซ์มั่นใจว่า จะสามารถทำได้ด้วยความเป็นผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์นมสำหรับเด็กในประเทศไทย โดยสัดส่วนทางการตลาดของดูเม็กซ์ในปีที่ผ่านมามีมากกว่า 30 % ถือเป็นอันดับหนึ่งของตลาด การเติบโตทางธุรกิจของดูเม็กซ์ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพราะดูเม็กซ์เป็นรายแรกที่พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในตัวสินค้าโภชนาการสำหรับเด็กที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมาโดยตลอดและยังหันมาใส่ใจในความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง”

คุณวรรณา สวัสดิกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด  กล่าวว่า “การสร้างพันธสัญญาใหม่ของดูเม็กซ์ในครั้งนี้ เราได้ปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความทันสมัย สอดคล้องพันธสัญญาใหม่ของเรา โดยสื่อสารผ่านทางโลโก้ใหม่ที่โดดเด่นและสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ดูเม็กซ์ที่มีชีวิตชีวาและทันสมัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคมีความเข้าใจและเลือกซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังจัดกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้พ่อ แม่เลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสูงสุด  โดยร่วมมือกับคุณพ่อคุณแม่, บุคลากรทางการแพทย์ และการศึกษา อาทิเช่น กิจกรรมงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง Brain Based Teaching เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับรางวัลในด้านนี้ จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาให้ความรู้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ ครูอาจารย์ และคุณพ่อคุณแม่ ที่สนใจได้นำความรู้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Mother Class ให้ความรู้และคำแนะนำสำหรับคุณแม่ และกิจกรรม Kids Club สำหรับเด็กๆ

สำหรับงานดูเม็กซ์ ดีเดย์ ร่วมมือกันสร้างสรรค์ชีวิตที่ดี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวดูเม็กซ์ได้ออกไปเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการและพัฒนาการของเด็กให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้เราเชื่อว่าการที่เด็กจะเติบโตอย่างมีคุณภาพขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลัก คือ 1.พันธุกรรม 2.การเลี้ยงดู 3.โภชนาการที่ดี ดูเม็กซ์จึงมีการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาการที่ดีและให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เรื่องการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกต้องเพื่อให้เด็กไทยเติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญาความคิดและอารมณ์อย่างต่อเนื่อง”

ปัจจุบันดูเม็กซ์ ผลิตและจำหน่ายนมผงและนมยูเอชที ส่งเสริมโภชนาการที่ดีสำหรับทารกและเด็กโต โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ Dulac นมผงสูตรสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี Dupro นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก 6 เดือน — 1 ปี  Dugro 1 Plus นมผงปรุงแต่ง สูตรสำหรับเด็กวัย 1 ปีขึ้นไป  และ Dugro 3 Plus นมผงปรุงแต่ง สูตรสำหรับเด็ก 3 ปี สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Hi-Q ประกอบด้วย HiQ ช่วงวัยที่ 1 HiQ ช่วงวัยที่ 2 HiQ 1 Plus และ HiQ 3 Plus นมผงปรุงแต่งสูตรสำหรับเด็กแรกเกิดเป็นต้นไป และ HiQ mama นมผงสูตรสำหรับคุณแม่

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กสามารถติดตามได้จาก www.dumex.co.th และสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสายตรงดูเม็กซ์ 02-740-3400

ข้อมูล บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด

บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ EAC Nutrition ประเทศเดนมาร์ก ดูเม็กซ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสำหรับเด็กทารก (แรกเกิด — 1 ปี) และเด็กโต (อายุ 1 - 6 ปี) ในประเทศไทยมากว่า 50 ปี อีกทั้งยังเป็นผู้นำตลาดในประเทศ จีน มาเลเซีย และไทย

โรงงาน

โรงงานของบริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพนักงานทั้งหมด 400 คน มีอุปกรณ์การผลิตและการบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ในปี พ.ศ. 2542 และการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) ในปี พ.ศ. 2546

ผลิตภัณฑ์
ปัจจุบัน ดูเม็กซ์ ผลิตและจำหน่ายนมผงและนมยูเอชที เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีสำหรับทารกและเด็กโต โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่
กลุ่มผลิตภัณฑ์Standard
1.  Dulac
นมผงสูตรสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี
2.  Dupro
นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก 6 เดือน — 1 ปี
3.  Dugro 1 Plus
นมผงปรุงแต่ง สูตรต่อเนื่องสำหรับเด็กวัย 1 ปี ขึ้นไป
4.  Dugro 3 Plus
นมผงปรุงแต่ง สูตรสำหรับเด็กวัย 3 ปี ขึ้นไป
กลุ่มผลิตภัณฑHi-Q
1.HiQ 1
นมผงดัดแปลงสูตรสำหรับทารกแรกเกิด - 1 ปี
2.HiQ 2
นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก 6 เดือน - 1 ปี
3.HiQ 1 Plus
นมผงปรุงแต่งสูตรสำหรับเด็กวัย 1 ปี ขึ้นไป
4.HiQ 3 Plus
นมผงปรุงแต่งสูตรสำหรับเด็กวัย 3 ปี ขึ้นไป
5.HiQ mama
นมผงสูตรสำหรับสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
ความเป็นแบรนด์ดูเม็กซ์ ประกอบไปด้วย
- การดูแลใส่ใจอย่างมีหลักการ Thoughtful nourishment

เราเข้าใจว่าความต้องการของลูกค้าไม่ได้มีแค่เรื่องโภชนาการเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องการการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเราจึงมุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้าอย่างมีหลักการด้วยความจริงใจ

- รักษามาตรฐานสูงด้วยจรรยาบรรณ Uncompromised integrity
เราตระหนักดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมีผลกระทบต่อชีวิตเราจึงยึดมั่นรักษามาตรฐานของสินค้าให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินงานของบริษัท
- ความเป็นผู้เชี่ยวชาญสูงสุด Expert precision

ด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ที่สร้างสมเป็นที่ยอมรับมานาน เราจึงเข้าใจถึงความต้องการที่แตกต่าง และมีความเชี่ยวชาญสูงสุดในการพัฒนาสินค้าและบริการให้เหมาะกับความต้องการทางโภชนาการพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย

- การสร้างสรรค์ที่มีความหมาย Meaningful innovation

เราคือผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ทุกการสร้างสรรค์ของเรามีส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สะดวกสบายมากขึ้นและดีขึ้น

บุคลิกภาพของแบรนด์ดูเม็กซ์
- Dynamic           กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา
เราทุกคนมีพลังพร้อมที่จะทำงานอย่างมีชีวิตชีวา
- Empathetic เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อื่น
เราทุกคนมุ่งมั่นที่จะเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
- Friendly          อบอุ่นและเป็นกันเอง
เราทุกคนมีความอบอุ่นและเป็นกันเองกับลูกค้า
- Straight Forward ตรงไปตรงมา
เราทุกคนสื่อสารอย่างชัดเจน เปิดเผยและตรงไปตรงมา
สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง