ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทอง

ข่าวท่องเที่ยว Monday May 19, 2014 17:42 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--อพท. เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง เดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วัตถุประสงค์สำคัญในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ๑) ติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองในปี ๒๕๕๗ จำนวน ๘ โครงการ วงเงิน ๒๙.๕ ล้านบาท ๒) เยี่ยมชมสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองและมูลนิธิสุวรรณภูมิ ๓) สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำบริเวณรอบคูเมืองโบราณอู่ทองและติดตามการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก ๔) ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรีและความคืบหน้าการผลักดันสวนหินพุหางนาคเป็นอุทยานธรณี ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. ฯพณฯ บรรหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหลายหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการ กพท. และผู้บริหารระดับสูง อพท. เทศบาลตำบลอู่ทองและเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ล่องเรือติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงคูเมืองโบราณอู่ทอง ใช้เวลาล่องเรือประมาณ ๑ ชั่วโมง โดยลงเรือ ณ ศาลาฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองและขึ้นเรือ ณ ศาลาหน้าที่ว่าการอำเภออู่ทอง โดยมีผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๐ จังหวัดสุพรรณบุรี อธิบายข้อมูลการปรับปรุงคูเมืองโบราณอู่ทอง ทั้งนี้ ฯพณฯบรรหาร ได้หารือกับ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. และนางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ อพท. ถึงแนวทางในการพัฒนาคูเมืองโบราณอู่ทองเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ เวลา ๑๐.๐๐ น. พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผอ.อพท. และนางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รอง ผอ.อพท. ให้การต้อนรับ ฯพณฯ บรรหาร และผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน ในโอกาสที่เดินทางมา สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง เพื่อร่วมประชุม “ติดตามความก้าวหน้าโครงการของสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ปี ๒๕๕๗” และเยี่ยมชม “ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง” โดยระหว่างการประชุม นางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รอง ผอ.อพท.ได้นำเสนอความก้าวหน้าโครงการของสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองจำนวน ๘ โครงการในปี ๒๕๕๗ โดยได้เชิญบริษัทที่ปรึกษาทั้ง ๘ โครงการมานำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่ง ฯพณฯ บรรหาร ได้ให้คำแนะนำแก่บริษัทที่ปรึกษาว่าควรเชื่อมประสานงานกับทุกหน่วยงานและภาคประชาชนเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และ ฯพณฯ บรรหาร จะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ นี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรองพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง โดย อพท.ได้ประสานให้ “ครัวหนองเสือ” และ “วิสาหกิจชุมชนดงเย็นเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)” โชว์ฝีมือการทำอาหารอร่อยหลากเมนูให้ได้ลิ้มลอง อาทิ ผัดผักดอกชมจันทร์ ผัดผักต้นอ่อนทานตะวัน ห่อหมกปลา ปลาตัวเล็กตัวน้อยที่มีในท้องถิ่นทอดกรอบ แกงจืดฟัก ขนมลอดช่องน้ำกะทิ เป็นต้น ฯพณฯ บรรหาร รู้สึกพอใจการตกแต่งสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองและกล่าวชื่นชม อพท.จัดนิทรรศการอธิบายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและแผนที่แผนแม่บทฯ รวมทั้งจัดเตรียมอาหารพื้นถิ่นมารับรองเป็นอย่างดี หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ เวลา ๑๓.๓๐ น. ฯพณฯ บรรหารและคณะฯ เดินทางไปเยี่ยมชมมุมสูง ณ บริเวณมณฑปวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม โดย รอง ผอ.อพท.ได้มอบหมายให้ นายประครอง สายจันทร์ ผอ.ฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อธิบายข้อมูลแผนที่แผนแม่บทฯ ประกอบการเยี่ยมชมทัศนียภาพการก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี อ่างเก็บน้ำ สวนหินพุหางนาคจากมุมสูง เวลา ๑๔.๐๐ น. เดินทางตรวจเยี่ยม ที่ทำการมูลนิธิสุวรรณภูมิและพื้นที่ก่อสร้างหมู่บ้านอู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ โดยมี นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ประธานมูลนิธิสุวรรณภูมิและนายพิภพ บุญธรรม ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ สถานที่สุดท้ายที่เดินทางตรวจเยี่ยมคือ สถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระเทพสุวรรณโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานดำเนินโครงการแกะสลักพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกร่วมสนทนาข้อมูล ณ บริเวณลานปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี วนอุทยานพุม่วง ชมรมอาสาสมัครนำเที่ยวพุหางนาคและสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต ๓ (ปทุมธานี) ได้จัดนิทรรศการความรู้การจัดตั้งสวนหินพุหางนาคเป็นอุทยานธรณี โดยมี นายประเสริฐ ม่วงอยู่ หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้สุพรรณบุรี นำเสนอข้อมูลในพื้นที่ลานปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ