“ชวนปั่นวัดใจ” ที่เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๒๒ มิ.ย.นี้

ข่าวท่องเที่ยว Friday June 13, 2014 11:08 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อพท. และชมรมจักรยานอู่ทอง ผนึกกำลังจัดกิจกรรม “เมืองอู่ทองชวนปั่นวัดใจ” ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มจักรยานเดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง กำหนดจัดงานวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐-๑๔.๐๐ น. จุดสตาร์บริเวณหน้าวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้สนใจสามารถสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ นางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “เมืองอู่ทองชวนปั่นวัดใจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวใช้พาหนะของตนเองคือ จักรยานไม่จำกัดประเภทเข้าร่วมกิจกรรม เน้นการท่องเที่ยวแบบประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน ซึ่งสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองและชมรมจักรยานอู่ทอง ได้แบ่งประเภทผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ปั่นจักรยานเพื่อแข่งขัน กลุ่มผู้ปั่นจักรยานเพื่อท่องเที่ยวเฉพาะ โดยได้จัดให้มีป้ายบอกทาง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน รถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและการปฐมพยาบาลไว้อำนวยความสะดวกตลอดทริป รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร กลุ่มผู้ปั่นจักรยานเพื่อแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ ๑) เสือภูเขา (ซิงเกิลแทร็ค) ระยะทาง ๒๕ กม.ให้เวลา ๒ ชั่วโมง ปั่นในเส้นทางธรรมชาติสวนหินพุหางนาค ผ่านวัดเขาถ้ำเสือ โบราณสถานคอกช้างดิน สุสานสุขนิรันดร์ วัดเขาทำเทียม ลานปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ ผ่านสนามกีฬาและจบทริปที่จุดสตาร์ ๒) เสือหมอบและเสือภูเขา (ทางเรียบ) ระยะทาง ๙๐ กม. ให้เวลา ๓ ชั่วโมง ปั่นผ่านสำนักสงฆ์ชัฏดงคำ วัดเขาดีสลัก วัดเขากำแพง วัดตลุงเหนือ วัดหนองไก่เหลือง แสลบหย่อง บ้านหนองตาลัยและจบทริปที่จุดสตาร์ โดยผู้สมัครแข่งขันทั้ง ๒ ประเภท เสียค่าสมัคร ๓๐๐ บาท ได้รับของที่ระลึกคือ พระผงถ้ำเสือและเสื้อที่ระลึก ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสติกเกอร์ติดเสื้อก่อนลงแข่งขัน กลุ่มผู้ปั่นจักรยานเพื่อท่องเที่ยวเฉพาะ “VIP”ระยะทาง ๕-๑๐ กม. ไม่จำกัดประเภทรถจักรยานและประสงค์จะท่องเที่ยวแบบเนิบช้า มีมัคคุเทศก์คอยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตลอดทริปและสร้างสัมพันธภาพร่วมกัน ปั่นในเส้นทางลานปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม ไร่ครูประดิษฐ์ สนามกีฬา วิ่งวนผ่านโรงเรียนอู่ทองและจบทริปที่จุดสตาร์ เสียค่าสมัคร ๒,๐๐๐ บาท ได้รับของที่ระลึกคือ สร้อยลูกปัดทวารวดี สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่ประสงค์จะร่วมแข่งขันหรือเสียค่าสมัคร สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ตลอดงานโดยไม่จำกัดประเภทจักรยานที่ใช้ร่วมกิจกรรมและเส้นทางที่ใช้ปั่น โดยผู้ปั่นกลุ่มนี้จะไม่ได้รับของที่ระลึกและสติกเกอร์ติดเสื้อว่าเป็นผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ติดต่อสอบถาม/สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ นายเจตนา พัฒนจันทร์ มือถือ ๐๘ ๖๓๓๒ ๔๐๕๘ และนายธนวิทย์ รักษ์จ้อย ๐๘ ๑๗๐๕ ๙๘๖๘, ๐๘ ๗๑๕๕ ๐๕๕๑ และนางสาวชมพูนุท ธาราสิทธิโชค ๐๘ ๔๑๖๓ ๗๕๙๙


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ