ภาพข่าวบูรพาร่วมใจก้าวหน้าสู่อาเซียน

ข่าวทั่วไป 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 17:51 น. —ThaiPR.net

ดร.อาณัติ ดีพัฒนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการประชุมพิเศษระดมสมองระดับคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งจัดโดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเตรียมตัวมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียนในปี 2020 หรือ พ.ศ.2563 โดยร่วมกันวางแนวทางการบูรณาการหลากหลายสาขาวิชาให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม รองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นและตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย มีเป้าหมายร่วมกันยกระดับม.บูรพา ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากทั้งภาคประชาชนและภาคการศึกษาด้วยกัน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางให้ม.บูรพาก้าวสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อประโยชน์ของนิสิต ผู้ปกครอง และประชาชน ณ โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน เมื่อเร็วๆ นี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ