ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกัน และแนวโน้ม “บ. ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง” ที่ “AA+/Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 28, 2014 09:41 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--ทริสเรทติ้ง ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด (TTL) ที่ระดับ “AA+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันเต็มจำนวนโดยบริษัทแม่ของ TTL คือ Century Tokyo Leasing Corporation (TC-Lease) ในประเทศญี่ปุ่น โดย TC-Lease ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “A+” จาก Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) และระดับ “A” จาก Rating and Investment Information, Inc. (R&I) ทั้งนี้ อันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานความน่าเชื่อถือของ TC-Lease ซึ่งค้ำประกันหุ้นกู้แบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ ตามเงื่อนไขข้อตกลงการค้ำประกันซึ่งบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ผู้ค้ำประกันจะให้การค้ำประกันเต็มจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้สำหรับหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตดังกล่าว โดยผู้ค้ำประกันพร้อมที่จะชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อตกลงการค้ำประกันในกรณีที่ TTL ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด นอกจากนี้ หากมีการควบรวมหรือการครอบงำกิจการของ TC-Lease บริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นหลังการควบรวมกิจการหรือบริษัทที่เข้าครอบงำกิจการของ TC-Lease จะต้องรับภาระผูกพันในการค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าวด้วย และในกรณีที่ TC-Lease ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ตามกำหนดหลังจากได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ค้ำประกัน ณ ศาลในประเทศญี่ปุ่นเพื่อฟ้องร้องเรียกเงินที่ผิดนัดชำระหนี้คืนได้ โดยที่ภาระการค้ำประกันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเพิกถอนโดยปราศจากมติที่เป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นกู้ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ของหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ TTL สะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของผู้ค้ำประกันคือ TC-Lease ซึ่งได้รับอันดับเครดิตที่ระดับ “A+“ ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จาก JCR และอันดับเครดิตที่ระดับ “A” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จาก R&I แนวโน้มอันดับเครดิตยังสะท้อนถึงการปรับตัวที่ดีขึ้นของผลการดำเนินงานทั้งในด้านธุรกิจและการเงินของ TC-Lease ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รวมถึงความสามารถในการดำรงสถานะทางการตลาดและการเงินเอาไว้ได้ในระยะกลางด้วย อันดับเครดิตของ TC-Lease ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ได้รับแรงหนุนจากสถานะทางธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจเช่าการเงินของประเทศญี่ปุ่น TC-Lease ยังมีการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์โดยขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศด้วย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2557 TC-Lease มีสินทรัพย์รวม 2.9 ล้านล้านเยน ประกอบด้วยสินทรัพย์ให้เช่าจำนวน 1.8 ล้านล้านเยน ซึ่งคิดเป็น 62% ของสินทรัพย์รวม ตามด้วยสินเชื่อจากการขายผ่อนชำระจำนวน 0.2 ล้านล้านเยน หรือคิดเป็น 7% ของสินทรัพย์รวม ลูกหนี้สินเชื่อและสินทรัพย์จากการลงทุนจำนวน 0.6 ล้านล้านเยน หรือคิดเป็น 21% และสินทรัพย์อื่น ๆ รวมถึงเงินสดอีก 10% ของสินทรัพย์รวม ในวันที่ 1 เมษายน 2552 TC-Lease ได้รับการก่อตั้งโดยการควบรวมกิจการระหว่าง Century Leasing System, Inc. และ Tokyo Leasing Co., Ltd. ปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TC-Lease ประกอบด้วย ITOCHU Corporation โดยถือหุ้น 25% Nippon Tochi-Tatemono Co., Ltd. ถือ 11% KSO Co., Ltd. ถือ 9% Mizuho Bank, Ltd. ถือ 4% และ Nippon Life Insurance Company ถือ 2% TC-Lease มีธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นหลังจากการควบรวมกิจการ โดยบริษัทเติบโตและปรับสถานะทางธุรกิจและการเงินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รอบปีบัญชี 2553 (เมษายน 2553-มีนาคม 2554) ถึงรอบปีบัญชี 2556 สินทรัพย์รวมเติบโตที่ระดับ 2.4% และ 3.5% ในรอบปีบัญชี 2553 และ 2554 ตามลำดับ และเติบโตขึ้นมากที่ระดับ 9% และ 17% จนสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นถึงระดับ 2.5 ล้านล้านเยนในรอบปีบัญชี 2555 และ 2.9 ล้านล้านเยนในรอบปีบัญชี 2556 กำไรสุทธิก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้น 10.8% ในรอบปีบัญชี 2554 10.5% ในรอบปีบัญชี 2555 และ 14% ในรอบปีบัญชี 2556 หรือเพิ่มขึ้นจาก 24 พันล้านเยนในรอบปีบัญชี 2553 เป็น 33 พันล้านเยนในรอบปีบัญชี 2556 TC-Lease มีการก่อหนี้ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด ในขณะเดียวกันก็ยังมีความไม่สอดคล้องกันในอายุของสินทรัพย์และหนี้สินอยู่จำนวนหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม TC-Lease ได้ลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยการจัดการสินทรัพย์และหนี้สินอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทคือ ITOCHU Corporation และ Mizuho Bank ด้วย TC-Lease ได้เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจลีสซิ่ง รวมทั้งยังส่งเสริมธุรกิจการให้บริการทางการเงิน และขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศด้วย บริษัทได้ขยายธุรกิจลีสซิ่งรถยนต์อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ปัจจุบันสินทรัพย์ดำเนินงานของบริษัทลูกในต่างประเทศของ TC-Lease มีจำนวน 170 พันล้านเยน ซึ่งคิดเป็น 6.4% ของสินทรัพย์ดำเนินงานรวมของ TC-Lease จากแผนธุรกิจในปัจจุบัน TC-Lease ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยผ่าน TTL ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2546 โดยทั้ง TC-Lease และ TTL ต่างก็เล็งเห็นแนวโน้มที่ดีของธุรกิจเช่าซื้อและเช่าการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศไทย ซึ่ง TTL มีประวัติที่ยาวนานในฐานะเป็นผู้ให้บริการเช่าการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศไทย นอกจากนี้ TTL ยังมีความร่วมมือที่ยาวนานกับ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO) โดย ปัจจุบัน TTL เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง TISCO และ TC-Lease ซึ่งถือหุ้นฝ่ายละ 49% ใน TTL ในขณะที่อีก 2% ถือโดย Sompo Japan Nipponkoa Brokers (Thailand) Co., Ltd. (SJNB) TTL ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทั้งนี้ สินเชื่อของ TTL เติบโตขึ้นมากถึง 46% และ 28% จาก 3,404 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 4,967 ล้านบาทในปี 2555 และ 6,373 ล้านบาทในปี 2556 TC-Lease และ TISCO ได้แสดงให้เห็นถึงพันธะสัญญาที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนทั้งทางด้านธุรกิจและการเงินแก่ TTL ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาร่วมทุน TC-Lease และ TISCO ได้ร่วมกันให้ความรู้ที่ครอบคลุมการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่แก่ TTL การให้การค้ำประกันหนี้ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้ของบริษัทก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการให้การสนับสนุนทางด้านการเงินที่บริษัทได้รับในฐานะบริษัทลูกของทั้ง TC-Lease และ TISCO การสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากบริษัทแม่คาดว่าจะมีอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจในต่างประเทศของ TC-Lease โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย และการสนับสนุนดังกล่าวยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ TISCO ในการให้บริการแก่ฐานลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทด้วย บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด (TTL) อันดับเครดิตตราสารหนี้: TTL159A: หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 350 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2558 AA+ TTL179A: หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 650 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2560 AA+ แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ