อย.จัดกิจกรรม อ่านฉลากก่อนซื้อ ในโรงเรียนเมืองสุราษฎร์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 16 ธันวาคม 2541 11:55:26 น.
กรุงเทพ--16 ธ.ค.--อ.ย.

อย.รุกจัดกิจกรรมโครงการอ่านฉลากก่อนซื้อในโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ เมื่อวันที่ 23-24 พ.ย. ที่ผ่านมา นำละครเวทีเรือ่ง "ขบวนการอ่านฉลาก" พร้อมสาระความรู้เพียบมอบแก่เด็กนักเรียน หวังปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการอ่านฉลากก่อนซื้อ และรักษาสิทธิเมื่อถูกละเมิด รวมทั้งชวนน้องๆ ในโรงเรียนร่วมประกวดคำขวัญภายใต้หัวข้อ "อ่านฉลากก่อนซื้อ" ชิงทุนการศึกษา หรือส่งฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะมีของที่ระลึกส่งกลับไปให้

น.พ.เฉลิมชัย ชูเมือง รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดโครงการ "อ่านฉลากก่อนซื้อ" อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญและมีพฤติกรรมการอ่านฉลากก่อนซื้อ สามารถเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาทิ อาหาร ยา เครื่องสำอาง ฯลฯ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยนั้น ในปีนี้ได้มีการเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะไปยังกลุ่มเยาวชน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เริ่มมีบทบาทของผู้ซื้อ และมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพของครอบครัว รวมทั้งจะเป็นกลุ่มที่เติบโตเป็นผู้ซื้อหลักของครอบครัวในอนาคต โดยใช้วิธีการเผยแพร่ความรู้ไปยังนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วหลายโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย จังหวัด ลพบุรี และจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2541 ที่ผ่านมา อย.ได้นำกิจกรรมในโครงการอ่านฉลากก่อนซื้อไปเผยแพร่ในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี สาขา 1, สาขา 2, โรงเรียนสุราษฎร์ธานีพิทยา และโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โดยกิจกรรมที่นำปรณรงค์มีทั้งการฉายวิดีโอเรื่อง "อ่านฉลากก่อนซื้อ" การแสดงละครเวทีเรื่อง "ขบวนการอ่านฉลาก" และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆ พร้อมกันนี้ อย.ขอเชิญชวนนักเรียนประกวดคำขวัญในหัวข้อ "อ่านฉลากก่อนซื้อ" ชิงทุนการศึกษากับอย. ลักษณะคำขวัญไม่เกิน 25 พยางค์คนละไม่เกิน 3 คำขวัญ ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่กองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ จังหวัดลพบุรี 11000 หมดเขตรับคำขวัญ 15 มกราคม 2542 ผู้ชนะรางวัลที่ 1 2 และ 3 จะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 , 5,000 , 3,000 บาท ตามลำดับ และรางวัลชมเชยอีก 100 รางวัล

นอกจากนี้ นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกวิธีหนึ่งด้วยการช่วยกันสอดส่่องดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในท้องตลาด หากเห็นว่ามีข้อมูลบนฉลากไม่ถูกต้อง ให้ส่งฉลากพร้อมระบุเหตุผลว่าเพราะอะไรฉลากนั้นถึงไม่ถูกต้อง หรืออาจจะไม่ต้องส่งฉลากที่ไม่ถูกต้องนั้นมา เพียงแต่บันทึกว่า เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด, ยี่ห้ออะไร, สถานที่จำหน่ายอยู่ที่ใด, ตั้งอยู่ที่ไหน หรือมีแหล่งผลิตอยู่ที่ใด พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเหตุใดถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากไม่ถูกต้อง ส่งมาพร้อมชื่อ ที่อยู่ จะมีของที่ระลึกส่งตอบแทนกลับไปให้ถึงบ้าน สำหรับในกรุงเทพ ส่งข้อมูลไปที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือหากอยู่ต่างจังหวัด ให้ส่งข้อมูลไปที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดที่พักอาศัยอยู่ ตั้งแต่บัดนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2542

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่าหลังจากกิจกรรมอ่านฉลากก่อนซื้อในโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วทางคณะทำงานของ อย.ก็จะเดินสายไปจัดกิจกรรมอ่านแลากก่อนซื้อที่จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสต่อไป--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง