ศูนย์นิติศาสตร์ มธ. เปิดให้บริการประชาชนทางด้านกฎหมายทุกวัน เวลาราชการ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 18 มกราคม 2542 14:28:51 น.
กรุงเทพ--18 ม.ค.--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดให้บริการความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน ทั้งในรูปแบบของการให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือในทางคดี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม เอี่ยมประยูร คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า โครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนของศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดให้บริการมานานแล้วแก่ประชาชนผู้มีฐานะยากจนไม่สามารถต่อสู้คดีได้ และไม่ได้รับความเป็นธรรมในปัญหากฎหมาย โดยจะมีทนายความผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุโส และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นบุคลากรประจำคอยให้บริการทุกวันเวลาราชการ ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่ยากจนในสังคมได้รับความยุติธรรมเสมอภาคกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อส่งเสริมการศึกษา ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ อบรมและปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม เอี่ยมประยูร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน นอกจากจะมีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในทางคดีแล้ว ยังมีกิจกรรมการออกค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่กฎหมายสู่ชนบท การอบรมกฎหมายระยะสั้น และจัดทำเอกสารเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป

สำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับบริการ ติดต่อได้โดยตรงที่ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ห้อง 101 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ ส่งไปยัง สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 224-8106, 613-2128 โทรสาร 224-8106--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง