ภาพข่าวสำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม ระดมสมองจัดประชุม คณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)

ข่าวทั่วไป 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 15:36 น. —ThaiPR.net

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดร่วมกัน ณ ห้อง ณ ห้องประชุม Study Room 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ