พีทีที โกลบอล เคมิคอล ผุดเส้นทางโกกรีน โครงการ “PTTGCปั่นจักรยานปี 2558”

ข่าวท่องเที่ยว Friday March 13, 2015 14:23 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--พีทีทีโกลบอล เคมิคอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับจังหวัดระยอง และการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด สวนรุกขชาติบ้านเพ สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ชมรมจักรยานจังหวัดระยอง ชมรมจักรยานบ้านเพ จัด โครงการ “PTTGC ปั่นจักรยาน ปี 2558” เปิด 3 เส้นทางการโกกรีนปั่นจักรยานสายใหม่ ได้แก่ เขาห้วยมะหาด สวนรุกขชาติบ้านเพ และอุทยานแห่งชาติเกาะเสม็ด เพื่อเอาใจคนรักสุขภาพ พร้อมปลูกจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งยังเป็นส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนต่างๆ อีกด้วย ทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า นับเป็นรายการปั่นจักรยานที่สำคัญอย่างยิ่งในจังหวัดระยอง ที่ได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดโปรแกรมการแข่งขันและกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพครั้งยิ่งใหญ่ “ทางจังหวัดระยองมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดระยอง และประชาชนทั่วไป ให้ห่างไกลโรค และห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เส้นทางการปั่นจักรยานสายใหม่ ที่มีความเชื่อมโยงในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ถือเป็นสมบัติของชาวระยองร่วมกันนั่นคือ ป่าไม้ เช่น เขาห้วยมะหาด ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่ถือเป็นแหล่งต้นน้ำในการดำรงชีวิตของประชาชนและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมไปจนถึงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ได้แก่ ชายหาดต่างๆ ในพื้นที่ของจังหวัดระยอง และอุทยานแห่งชาติเกาะเสม็ด ตลอดจนการเผยแพร่วิถีชีวิตของชาวระยองผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดระยอง ดังคำขวัญที่ว่า ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก” วราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัทพีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินงานความรับผิดชอบในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นเป้าหมายในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อหวังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีคุณคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น มาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา “สำหรับโครงการ PTTGC ปั่นจักรยาน ปี 2558 บริษัทฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้เกิดการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน ที่จะร่วมกันสร้างเส้นทางแห่งสุขภาพสำหรับร่างกายและจิตใจด้วยการออกมาปั่นจักรยานร่วมกัน พร้อมเป็นการร่วมกันประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดระยอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์เขาห้วยมะหาด ซึ่งเป็นพื้นที่ในการดำเนินโครงการ ‘ฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด’ ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทางชีวภาพ ที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและชุมชน มีเป้าหมายในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้กับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา และเป็นแหล่งส่งเสริมสุขภาพโดยนำร่องจากกิจกรรมปั่นจักรยานเสือภูเขาเป็นลำดับแรก” นอกจากนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจักรยาน ซึ่งนอกจากจะสร้างสุขภาพให้แข็งแรงแล้ว ยังได้รับความเพลิดเพลินการเดินทางที่สามารถจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเดินทางให้กับชีวิตอีกด้วย จึงได้จัดทำเส้นทางจักรยาน 12 เมืองต้องห้าม (พลาด) จาก 5 ภูมิภาคในประเทศไทย ได้แก่ น่าน จันทบุรี ตราด ตรัง นครศรีธรรมราช ราชบุรี สมุทรสงคราม ลำปาง เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ ชุมพร และ เลย ส่วนในพื้นที่ระยองขอเชิญชวนการเดินทางท่องเที่ยวแบบใส่ใจสุขภาพให้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมใส่ใจสุขภาพมากมาย อาทิ กิจกรรมการกินตามธาตุเจ้าเรือน และสมาธิบำบัดอีกด้วย สำหรับรายการปั่นจักรยาน ประกอบด้วย 3 รายการ ได้แก่ การแข่งขันจักรยาน ‘ห้วยมะหาด พีทีทีจีซี เสือภูเขา 2558’ตอน ‘ปั่นเพื่อรัก’โดยมีเป้าหมายการแข่งขันเพื่อเปิดเส้นทางการปั่นจักรยานเสือภูเขา ภายในพื้นที่เขาห้วยมะหาด และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่และรู้รักษ์ธรรมชาติเนื่องในโอกาสเดือนแห่งความรัก ซึ่งรายการนี้ได้แข่งขันกันไปเรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางสีสันความสนุกสนานสมัครสมานสามัคคี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม ‘PTTGC ปั่น ปั่น ปั่น จากภูเขาสู่ทะเล ระยอง’ ตอน ‘ปั่นไปชิมไป’ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกาย ปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เส้นทางเริ่มต้นตั้งแต่เขาห้วยมะหาดไปจนถึงสวนรุกขชาติบ้านเพ ด้วยระยะทาง 50 กิโลเมตร พร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นโดยไม่จำกัดประเภทจักรยาน ทั้งยังได้ลองลิ้มชิมผลไม้รสล้ำ ในช่วงเทศกาลผลไม้จังหวัดระยองอีกด้วย โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนเขาห้วยมะหาด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง และปิดท้ายด้วย การแข่งขันขี่จักรยานประเภท ‘เกาะเสม็ด พีทีทีจีซี เสือภูเขา 2558’ ตอน ‘เสม็ดเสร็จ’ (เสือภูเขา) เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเปิดเส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขาบนเกาะเสม็ด และเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมสัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม พร้อมส่งเสริมนโยบายประหยัดพลังงานให้กับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ด ในการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวนำจักรยานมาปั่นบนเกาะเสม็ดได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมค่าเข้าอุทยานฯ อีกด้วย ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าว เป็นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ประเภทครอสคันทรี แข่งขันกันแบบเซอร์กิตระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร โดยการแข่งขันจะดำเนินการจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 ณ เกาะเสม็ด จ.ระยอง มาร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสุขภาพร่างกาย ทั้งการเพลิดเพลินเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเดินทางให้กับชีวิต และพร้อมร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบและสนใจในกีฬาปั่นจักรยาน เข้าร่วมโครงการ PTTGC ปั่นจักรยาน ปี 2558 โดยสามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ www.thaimtb.com หรือwww.facebook.com/PTTGC.CSR หรือสื่อสารผ่านไลน์ที่ samartsup

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ