ภาพข่าว: รณรงค์เหล้าบุหรี่

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2558 18:07:30 น.
กรุงเทพฯ--12 เม.ย.--กรมควบคุมโรค

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ. ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุลรองอธิบดีกรมควบคุมโรค, นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและผู้บริหารสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบหรี่ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัย บทลงโทษตามกฎหมาย และผลกระทบต่อสุขภาพตนเองและคนรอบข้าง ณ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ กรุงเทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง