เชฟโรเลตช่วยเหลือชุมชนไทยด้วยเกมฟุตบอล

ข่าวทั่วไป Thursday June 11, 2015 12:01 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--เชฟโรเลต ประเทศไทย - โครงการ Coaches Across Continents มุ่งสอนทักษะการใช้ชีวิตด้วยเกมฟุตบอล - โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการประยุกต์ใช้ในหลายชุมชนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน ฟุตบอลเป็นเกมกีฬาที่สอนการทำงานเป็นทีม ความอุตสาหะ ระเบียบวินัย และการตั้งเป้าหมาย สำหรับ Coaches Across Continents (CAC) ฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมกีฬาแต่ยังสร้างโอกาสการเรียนรู้ “ทักษะชีวิต” ซึ่งมีความจำเป็นและมีความสำคัญสำหรับชุมชนทั่วโลก CAC มีส่วนสำคัญในการดำเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย ด้วยการใช้เกมฟุตบอลเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำ ยกระดับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างโอกาสในชุมชนทั่วประเทศไทยและทั่วโลก เชฟโรเลตร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ CAC ในประเทศไทยระหว่างกิจกรรม “โครงการฟื้นฟูสนามกีฬา”ซึ่งเชฟโรเลตมอบเงินทุนสนับสนุนการฟื้นฟูสนามฟุตบอลของโรงเรียนบางบัวในกรุงเทพฯ พร้อมกันนี้เชฟโรเลตและ CAC ยังร่วมกันดำเนินโครงการนี้ในประเทศอินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา CAC ร่วมมือกับพันธมิตรในแต่ละประเทศสร้างหลักสูตรบนพื้นฐานของฟุตบอลที่ตอบสนองความต้องการของสังคม CAC จะใช้หลักสูตรนั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างยั่งยืนด้วยการทำงานกับเด็กในชุมชนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของโครงการนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน “โครงการ CAC ได้รับการพัฒนาให้เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม ไม่ใช่การสร้างนักฟุตบอลชั้นนำ โครงการนี้เกิดขึ้นเพราะเกมฟุตบอลทำให้ผู้คนผนึกกำลังกันเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเฉพาะเกมฟุตบอลในระดับโลกซึ่งถือว่ามีพลังมหาศาลถ้าใช้อย่างถูกต้อง” คุณไบรอันซัสเคียวิคซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ของ CAC กล่าว คุณไบรอันกล่าวเพิ่มเติมว่า “CAC มีความยินดีทีได้ทำงานในประเทศไทยเป็นครั้งแรกร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ และเชฟโรเลต เราร่วมกันพัฒนาผู้นำท้องถิ่นและดำเนินโครงการนี้ในชุมชนทุกแห่งทั่วประเทศไทย” แนวคิดริเริ่มที่มีชื่อว่า “Hat-Trick Initiative” มุ่งพัฒนาผู้นำและผู้ฝึกสอนระดับท้องถิ่นให้มีความรู้ในการใช้กีฬาฟุตบอลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม กระบวนการนี้มีทั้งการให้ความรู้ด้านวิธีปฏิบัติแก่ผู้นำชุมชน เปิดโอกาสให้พวกเขาประยุกต์ใช้หลักสูตรอย่างเหมาะสมกับความต้องการของชุมชนมากที่สุดและสร้างบทเรียนที่จำเป็นต่อสังคมเพื่อฝึกสอนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ คำถามคือเกมฟุตบอลจะสามารถฝึกสอนทักษะชีวิตได้อย่างไร โครงการนี้เล็งเห็นว่าฟุตบอลไม่ใช่เกมกีฬาทั่วไป เราสามารถสอนเด็กและเยาวชนให้เข้าใจถึงผลกระทบเชิงลบต่อการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ด้วยการจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการหมุนรอบตัวเองเพื่อให้เกิดอาการมึนงงคล้ายอาการเมาเหล้าแล้วให้พยายามแข่งขันฟุตบอลกัน การทำกิจกรรมนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าการดื่มสุราไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เนื้อหาของกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละสังคมทั้งความยากจน การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ความเท่าเทียมกันทางเพศ บทบาทของสตรีการใช้ยาเสพติด การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงทักษะชีวิตที่จำเป็นอื่นๆ ในประเทศไทย CAC ดำเนินโครงการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์เพื่อฝึกอาสาสมัครในชุมชน การฝึกอบรมดังกล่าวประกอบด้วยการเรียนในห้องเรียน การฝึกภาคสนามและการประเมินผลด้วยการทำงานร่วมกับเด็กในพื้นที่ ผู้ฝึกสอนที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร CAC ทำงานร่วมกับผู้ฝึกสอนมากกว่า 50คนในประเทศไทยตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์โดยมีความหวังว่าผู้ฝึกสอนเหล่านี้จะสามารถไปสอนเด็กต่อได้อีกหลายพันคนในหลายชุมชนทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ CAC ยังคงร่วมมือกับชุมชนต่อไปโดยการให้ความช่วยเหลือทางไกลด้วยหลักสูตรที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมในแต่ละชุมชน “การฟื้นฟูสนามกีฬาของโรงเรียนบางบัวเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น โครงการ CAC มีความยั่งยืนและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นของเราที่ต้องการคืนประโยชน์กลับสู่สังคมที่เราอาศัยและทำงานอยู่” คุณมาร์คอส เพอร์ตี้ กรรมการผู้จัดการ จีเอ็ม ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย กล่าว คุณมาร์คอสกล่าวเพิ่มเติมว่า “การเล่นทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ โครงการ CAC ทำให้การเล่นนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีกว่าสำหรับเด็กและเยาวชนพร้อมกับเสริมสร้างพลังให้แก่ชุมชนในประเทศไทย” คุณจิตรา ธรรมบริสุทธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยกล่าวเสริมว่า “มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยมีความพร้อมที่จะดำเนินแนวคิดริเริ่มครั้งนี้ ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ฝึกสอนจะทำให้เราสามารถดำเนินโครงการนี้ในหลายชุมชนทั่วกรุงเทพฯ และทั่วประเทศ โครงการนี้จะมอบโอกาสให้เด็กๆ ได้สนุกไปกับการเล่นกีฬา และเสริมทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชนไทยอย่างถูกวิธี เราขอขอบคุณเชฟโรเลตที่ได้พัฒนาศักยภาพของเด็กไทยซึ่งจะส่งผลดีต่อชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ต่อไป” ในปีพ.ศ. 2557 CAC ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรชุมชน 74 แห่งใน 26 ประเทศ ให้ความรู้แก่ผู้ฝึกสอน 3,157 คนซึ่งส่งผ่านความรู้ให้แก่เด็ก 280,396 คนทั่วโลก โดยในปีเดียวกันนั้นการเป็นพันธมิตรระหว่าง CAC และเชฟโรเลตได้รับยกย่องให้เป็น “องค์กรแห่งปี” โดยบียอนด์ สปอร์ต จากการดำเนินแคมเปญระดับโลก "What Do You #Playfor?" ซึ่ง CAC ช่วยริเริ่มดำเนินการในอินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต้ ในปี 2014 CAC เป็นองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2551 โดยนิค เกตส์ จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร CAC เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการยกระดับสังคมด้วยเกมกีฬา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ