ภาพข่าว: SPU : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการเพื่อสังคม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 11:00:14 น.
กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและจรรยาบรรณการใช้ไอที" ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ในรายวิชาของผศ.บุญเลิศ วงศ์พรม เพื่อให้ได้รับความรู้ในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ณ ห้อง 5-605 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง