Jobthai.com ผุดไอเดียเจ๋ง จัดโครงการ “CAREER READY GUIDE เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต” หวังช่วยบัณฑิตจบใหม่หางานได้ตรงใจมากขึ้น

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 17:34:30 น.
กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--ทิงค์เน็ต

JobThai.com ร่วมกับเว็บไซต์ Eduzones และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตระหนักถึงภาวะตลาดแรงงานในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ผนวกกับจำนวนบัณฑิตจบใหม่ที่เข้าสู่ตลาด แรงงานเพิ่มขึ้นอีกกว่า 300,000 – 400,000 คน ต่อปี จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ "CAREER READY GUIDE เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต" กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศกว่า 10 แห่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มโอกาสในการ หางานที่ตรงใจ ซึ่งภายในงานน้องๆจะได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็น พร้อมเรียนรู้เทคนิคสำคัญในการเตรียมตัวก่อนก้าวเข้าสู่การทำงาน เช่น วิธีการเตรียมตัวสำหรับสมัครและสัมภาษณ์งาน เพื่อให้ได้งานที่ต้องการ เทคนิคการเขียนเรซูเม่และจดหมายสมัครงานอย่างมืออาชีพ ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ JobThai.com อ.ชยางกูร แก้วบัณฑิต อดีตผู้ชำนาญการพิเศษฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อ.ภฤศวัฒน์ เวชอุไร ดร.วรวรรณ นิมิตพงษ์กุล และดร.ภาณุพงษ์ วันจันทึก วิทยากรพิเศษด้านการศึกษาของเว็บไซต์ Eduzones ที่จะมาร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์ CAREER READY GUIDE อันเป็นประโยชน์กับน้องๆอีกด้วย สามารถติดตามรายละเอียดและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการณ์ที่ http://careerreadyguide.jobthai.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง