คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดให้บริการถอนฟันและผ่าตัดฟันคุดฟรี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2543 13:48:59 น.
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--มศว.

เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบ 100 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดให้บริการถอนฟันและผ่าตัดฟันคุด รวมทั้งถ่ายภาพรังสีในช่องปาก (เฉพาะฟันซี่ต้องรับการรักษาโดยการถอนหรือผ่าตัด) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในเวลาราชการ ผู้ป่วยใหม่ติดต่อทำบัตรในเวลาราชการ ที่แผนกเวชระเบียน คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 โทร 664-1855 ต่อ 5010 ผู้ป่วยเก่าติดต่อรักษาที่คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร 664-1855 ต่อ 5042--จบ--

-ยก-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง