แถลงการณ์กรณีจรรยาบรรณบริษัทในตลาดทุน

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 16, 2016 13:36 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--นิโอ ทาร์เก็ต จากกรณีผู้บริหารระดับสูงของ บมจ. ซีพีออลล์ และ บมจ. สยามแมคโคร ได้ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปซื้อหุ้นจำนวนมากของ บมจ. สยามแมคโคร (MAKRO) จนถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงโทษปรับเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีอาญา ภายใต้ความผิดกรณีการใช้ข้อมูลภายในเข้ามาทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งการเอาเปรียบผู้อื่นและเป็นการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม นี่ไม่ใช่ครั้งแรก กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นในอดีตกับหลายบริษัทซ้ำแล้วซ้ำอีก และเชื่อว่าในอนาคตคงจะเกิดขึ้นอีกเหมือนเดิม เรื่องที่เกิดขึ้นดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอและจุดบกพร่องของการดำเนินธุรกิจ ที่นำไปสู่ภาพพจน์ของการไม่ซื่อสัตย์ ขาดจริยธรรมและจรรยาบรรณในธุรกิจ ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ยังมีผลกระทบอย่างมากต่อความพยายามแก้ปัญหาธรรมาภิบาลและการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในภาคธุรกิจ จนอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของบริษัทจดทะเบียนไทยทั้งหมดและกลายเป็นตัวฉุดรั้งความก้าวหน้าของประเทศต่อไป จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ ขอขอบคุณ ชื่นชมและให้กำลังใจต่อการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. ที่รักษามาตรฐานการกำกับดูแลอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สื่อมวลชนและทุกท่านที่ได้แสดงบทบาทในการขับเคลื่อนต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสมทั้งในกรณีนี้และกรณีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการที่ได้เสนอแนะให้นักลงทุนทั้งกองทุนของรัฐและเอกชนรวมถึงรายย่อย ได้พิจารณาทบทวนการลงทุนในบริษัทที่มุ่งแสวงหากำไรโดยขาดธรรมาภิบาล ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อปกป้องส่วนรวมและสร้างมาตรฐานที่ดีร่วมกัน และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในระยะยาว และเสริมสร้างธรรมาภิบาล ของภาคธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย ขอตอกย้ำจุดยืนในการสนับสนุนทุกภาคส่วนของสังคมในการต่อสู้กับการทุจริตคดโกง อีกทั้งขอเรียกร้องให้ประชาชนไทย ผู้บริโภคไทย ให้ร่วมเป็นกลไกในการเปลี่ยนสังคมด้วยการไม่ดูดาย หากรู้จักใช้วิจารณญาณในการเลือกสนับสนุนธุรกิจที่รู้จักทั้งรับผิดและรับชอบ เราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องต่อสู้ ต่อต้านร่วมกัน เพียงหนึ่งหน่วยของสังคมที่ละเลยหน้าที่ก็อาจส่งผลถึงเป้าหมายที่เราได้ร่วมกันกำหนด พลังแห่งความร่วมมือและการยืนหยัดในจุดยืนเท่านั้นจะทำให้เรามีโอกาสมากขึ้นในการเอาชนะการคอร์รัปชั่นของประเทศ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ