(ต่อ1) สพช. เดินหน้ารับมือวิกฤตน้ำมันช่วงปลายปี เปิดตัวโครงการ "รวมพลังหยุดรถซดน้ำมัน" มุ่งสร้างนิสัยและจิตสำนึกคนไทยร่วมกันประหยัดน้ำมัน

ข่าวทั่วไป Wednesday October 17, 2001 13:30 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--17 ต.ค.--ธอมสัน พับบลิค รีเลชั่นส์
โครงการรวมพลังหยุดรถซดน้ำมัน หนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
- ที่มา "รวมพลังหยุดรถซดน้ำมัน"
ประเทศไทยจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานน้ำมันจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปี จึงต้องประสบปัญหาภาวะราคาน้ำมันมีราคาสูงอยู่ตลอดเวลา เมื่อน้ำมันดิบมีราคาสูงขึ้น จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงได้มีนโยบายและมาตรการในการใช้น้ำมันอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยการส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิดการตื่นตัวต่อการประหยัดพลังงานในระดับชาติ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกระดับทั่วประเทศ เกิดกระแสความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
โครงการ "รวมพลังหยุดรถซดน้ำมัน" เป็นโครงการหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันขับรถอย่างถูกวิธีที่ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการแนะนำวิธีการประหยัดน้ำมันในแนวทางต่างๆ ที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะสามารถเลือกไปปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อลดการใช้น้ำมันและค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์และสร้างกระแสการรับรู้ของผู้ใช้รถในวงกว้างและทำให้ผู้ใช้รถทราบถึงวิธีการวางแผนก่อนการเดินทาง การขับรถให้ถูกวิธี และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อให้ผู้ใช้รถนำแนวคิดไปปฏิบัติให้เคยชินจนเป็นกิจวัตร ทำให้สามารถลดการใช้น้ำมันส่วนเกินลงได้
2. เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ผู้ใช้รถเข้าร่วมโปรแกรมแข่งขันการวางแผนก่อนเดินทางและขับรถอย่างถูกวิธี และสร้างความรู้สึกที่ดีที่ได้มีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำมันเพื่อชาติและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับตนเอง
3. ทำให้เกิดกระแสการประหยัดน้ำมันทั่วประเทศ และวัดผลการรณรงค์ได้จากจำนวนรถที่เข้าร่วมกิจกรรม หรือปริมาณน้ำมันที่ประหยัดได้
กิจกรรมสร้างสรรค์
โครงการ รวมพลังหยุดรถซดน้ำมัน เน้นกลยุทธ์การสื่อสารที่ก่อให้เกิดความตื่นตัว สร้างกระแสและเป็นแฟชั่นของการประหยัดน้ำมัน รวมทั้งให้รายละเอียดของการปฏิบัติอย่างง่าย ๆ จนกระทั่งเริ่มกิจกรรมการแข่งขัน ตลอดจนกิจกรรมการขอบคุณและวัดผล ซึ่งจะเริ่มดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และเว็บไซด์ www.nepo.go.th ของ สพช. ในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ประกอบด้วย
1. ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ แนะนำวิธีการประหยัดน้ำมัน จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่
1.1 เรื่องหลัก รวมพลัง หยุดรถ ซดน้ำมัน" ความยาว 30 วินาที จำนวน 1 เรื่อง
1.2 เรื่องสั้น "How - To" แนะนำวิธีการประหยัดน้ำมัน 6 เรื่อง ความยาวเรื่องละ 7.5 วินาที ได้แก่ คาร์พูล เลิกเบิ้ล วางแผนก่อนการเดินทาง จอดดับเครื่อง ตรวจสภาพรถ และเติม ลมยาง
1.3 เรื่อง "ท้าดวล" ความยาว 15 วินาที จำนวน 1 เรื่อง
2. สื่อสิ่งพิมพ์
3. สื่อวิทยุ ได้แก่ สปอตวิทยุ
4. เว็บไซด์ www.nepo.go.th
5. คู่มือรวมพลังหยุดรถซดน้ำมัน เผยแพร่ผ่านทางสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ เป็นคู่มือที่แนะนำวิธีการขับรถถูกวิธีเพื่อช่วยให้ประหยัดน้ำมัน โดยแจกฟรีสำหรับประชาชน โดยผู้สนใจสามารถขอรับคู่มือดังกล่าวตามจุดที่กำหนด พร้อมทั้งสามารถจัดทำแบบทดสอบการประหยัด น้ำมันอย่างง่ายๆ ที่แนบมาในคู่มือดังกล่าวด้วย
6. สติกเกอร์ติดรถยนต์ "รถนิสัยดี" ด้วยวิธีการรณรงค์การติดสติกเกอร์ที่รถยนต์ เพื่อเป็นการสร้างแนวร่วม และกระตุ้นให้ประชาชนชนร่วมกันปฏิบัติตามได้
7. การแข่งขันขับรถประหยัดน้ำมันชิงแชมป์ระดับประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้รถได้รับทราบถึงวิธีการวางแผนก่อนการเดินทางและขับรถอย่างถูกวิธีเพื่อประหยัดน้ำมัน ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาประหยัดน้ำมันโดยทันที โดยจัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ในพื้นที่ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ คือ วันที่ 17 พฤศจิกายน ที่จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 พฤศจิกายน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 1 ธันวาคม และ วันที่ 15 ธันวาคม ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร - ชลบุรี
"รวมพลังหยุดรถซดน้ำมัน ช่วยทั้งชาติ ประหยัดทั้งคุณ"
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวงจันทร์ ตั้งทรงศักดิ์ / คุณภิรดี วงศ์ร่มฟ้า
ธอมสัน พับบลิค รีเลชั่นส์ โทร. 02260-0820 ต่อ 2193, 3186 E-mail: wongchan.tansongsak@jwt.com(ยังมีต่อ)
-อน-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ