ส.ส.ท และ สสส. จัดงานแถลงข่าวผลสำเร็จของ “โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ”

ข่าวทั่วไป Thursday March 17, 2016 10:09 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน แถลงข่าวผลสำเร็จของ "โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ" ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ส่งเสริมความมีวินัย ผ่านวิถีของ 5ส โดยมีวัดที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 100 วัด โดยให้องค์กรเอกชนหรือหน่วยงานต่างๆ แบบจิตอาสา ที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาวัด เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ เป็นแกนหลักในการเชิญชวนบุคลากรของหน่วยงานรวมถึงเครือข่ายจากชุมชน และหน่วยงานของภาครัฐ เข้าไปพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นที่ต่างๆ ภายในวัด เพื่อส่งเสริมให้เป็นสถานที่ สัปปายะ (การบำรุงรักษาส่งเสริมวัดให้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข) ขณะนี้ได้ดำเนินมาตามแผนที่วางไว้ จนสำเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปด้วยดีแล้ว ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธานในพิธี และ ปาฐกฐาพิเศษในหัวข้อ"โลกแห่งสัปปายะ" โดยงานจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้อง Grand Hall 202 – 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ